Nå kan du få samisk stavekontroll på mobiltelefonen

Lanserte samisk tastatur, nå vil den også rette opp feil.

RET­TE GRAMATIKK: Nå kan du få ret­tet opp språket ditt på te­le­fo­nen, der­som du skri­ver på sa­misk. 

nyheter

Divvun, gruppen for samisk språkteknologi ved UiT, har tidligere laget samiske tastaturer for mobiltelefoner, da de tradisjonelle tastaturene manglet noen bokstaver for at språkene skulle bli korrekte. Nå retter verktøyet også opp skrivefeil og foreslår ord, skriver UiT på sine nettsider.

– Vi har jobbet mye med å utvikle verktøy for å gjøre det lettere for flere å skrive samisk. Det samiske folk har blitt utsatt for en kraftig etnisk assimileringspolitikk og sliter med senvirkninger etter dette, samtidig som samiske språk og samisk kultur fortsatt utsettes for hard påvirkning fra norsk og andre språk og kulturer. Skal vi klare å snu en negativ samisk språkutvikling er disse verktøyene grunnleggende viktige i samiskspråklig revitalisering, sier prosjektleder i Divvun, Sjur Nørstebø Moshagen på universitetets nettsider.

Divvun har også laget samisk stavekontroll for Word og talesyntese, nå kommer det også et program for å rette samisk språk i nettleser og e-post på Mac og Windows.

– Dette er enda et verktøy for å stå imot det harde presset fra majoritetsspråkene. Vi har fått mange tilbakemeldinger på hvor bra det er at disse verktøyene finnes. Disse tilbakemeldingene motiverer oss til videre arbeid for de samiske språkene. Det er spesielt gledelig at de yngre samene er aktive samiske skribenter. Med dette programmet vil de kunne skrive enda mer effektivt, forklarer Moshagen, til nettsiden.

Verktøyene har språkene nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og enaresamisk.