Syv varsler om seksuell trakassering ved UiT, men bare ett er formelt registrert hos ledelsen

Studentombudet sier at mange ikke ønsker å ta saken videre i systemet.

Mottar varsler: Studentombud Torill Varberg ved UiT Norges arktiske universitet har mottatt syv henvendelser om seksuell trakassering, men flertallet har ikke blitt formelt varslet til universitetet.  Foto: Lars Åke Andersen / Studentombudet UiT

nyheter

Nettavisen Khrono melder om 22 nye saker angående seksuell trakassering ved norske universiteter og høyskoler siden første juni i år. Bare ett av disse er meldt inn ved UiT, til tross for at studentombudet har fått beskjed om flere.

– Det er ikke alltid studentene som kontakter meg ønsker å ta sin spesifikke sak videre – de bare ønsker å fortelle det til noen, sier Torill Varberg, studentombud ved UiT Norges arktiske universitet, til nettavisen Khrono.

Ifølge Khrono har studentombudet ved UiT mottatt syv henvendelser om seksuell trakassering siden 1. juni i år.


Lovfester studentombud: – Kampen er kronet med seier

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) vil at det skal være obligatorisk for universiteter og høyskoler å ha uavhengige studentombud.

 

Stopper hos studentombudet

Studentombud Torill Varberg ved UiT sier til nettstedet at flere av sakene som kommer inn til dem ikke anses som formelle varsler. Ifølge Varberg har studentombudet ingen plikt til å melde sakene videre til universitetet, og ofte stanser prosessen hos ombudet.

– Andre studenter igjen kontakter ikke ombudet, men går direkte til UiT, melder Varberg til Khrono, og legger til:

– Siden flertallet av studentene ikke ønsker å varsle formelt, undersøker studentombudet sammen med UiT muligheten for å sette inn tiltak der det kan være hensiktsmessig.


UiT og studentombudet har mottatt 18 varsler om seksuell trakassering

I 17 av varslersakene er partene en student og en ansatt.

 

Elevombudet fungerer som varslingskanal

På spørsmål fra Khrono om hva Varberg mener er årsaken til at antall varslinger til elevombudet er større ved UiT enn for enn for eksempel ved Universitetet i Oslo, vektlegger Varberg ombudets rutiner.

– Jeg tror det kan ha sammenheng med at jeg i større grad har vektlagt min rolle som varslingskanal overfor studenter og studenttillitsvalgte. I tillegg har UiT valgt å sette studentombudet først på kontaktlisten for varsling. Jeg tror ikke antall henvendelser til meg gjenspeiler noe høyere nivå av seksuell trakassering av studenter ved UiT, sier Varberg til Khrono.


Syv UiT-studenter har meldt fra om seksuell trakassering i år

Studentparlamentet tror det finnes store mørketall.

 (2017)