Fortsatt svært lav ledighet i Troms

Troms har fortsatt landets nest laveste arbeidsledighet

FORNØYD: Fylkesdirektør i NAV, Grete Kristoffersen, er fornøyd med at fylket fortsatt har nest lavest arbeidsledighet i Norge. Foto: Ronald Joharnsen 

nyheter

Det viser desembertallene fra NAV Troms.

I fylket er det i dag 1.498 arbeidsledige – hvorav 616 er å finne i Tromsø.

Det betyr at 1,7 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledige – et tall som kun er slått av Sogn og Fjordane der 1,2 prosent av arbeidsstyrken er uten arbeid.

Landsgjennomsnittet er på 2,3 prosent.


 

Fylkesdirektør i NAV, Grete Kristoffersen, sier at arbeidsledigheten trolig vil bli enda lavere i 2019.

– Vi forventer en økning i sysselsettingen til neste år på 1,2 prosent. Økningen tror vi kommer innen bygge- og anleggsvirksomhet, overnattings og serveringsvirksomhet, eiendomsdrift og forretningsmessig og teknisk tjenesteyting og innen offentlig virksomhet, sier hun.

Hun advarer samtidig mot at det kan bli mangel på kvalifiserte ansatte.


Troms med den nest laveste arbeidsledighet i landet

Ferske ledighetstall fra NAV viser at bare Sogn og Fjordane kunne vise til lavere ledighet enn Troms.

 

– I mange næringer er det problemer med å rekruttere og det mangler kvalifisert arbeidskraft og kompetanse. Dette gjelder både personell med høyere utdanning så vel som fagarbeidere, sier hun i en pressemelding.