Elleve mennesker mistet livet på nordnorske veier i 2018

Ifølge Statens vegvesen er dette laveste antall siden 1952.

FÆRRE DREPT: 11 mennesker mistet livet på nordnorske veier i 2018. Må tilbake til 1952 for å finne tilsvarende tall. Illustrasjonsfoto: tom Benjaminsen 

nyheter

I en pressemelding opplyser Statens vegvesen til at statistikken for antall omkomne på nordnorske veier i 2018 er rekordlavt.

– 11 personer mistet livet på nordnorske veier i 2018, mens den forrige bunnrekorden var 16, står det i pressemeldingen.


108 omkom på norske veier i 2018

I alt 108 personer mistet livet på norske veier i 2018. Det er to flere enn i 2017, men fortsatt langt lavere enn på 1970-tallet.

 

Nedgang fra 2017

I Troms fylke omkom totalt fire mennesker i trafikken i 2018, mens seks personer døde i 2017.

I Nordland døde fem personer i trafikken. Dette er en nedgang fra åtte mennesker i fjor.

Finnmark hadde færreste antall omkomne på landsbasis, med to personer som døde i trafikken.

Selv om statistikken viser til en forbedring slår Statens vegvesen fast at målet overhodet ikke er nådd.

– 11 drepte er 11 for mange. Vi ser også en tendens på landsbasis til at de alvorlige ulykkene øker. Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i trafikken står ved lag. Vi skal jobbe videre i 2019, blant annet med å utbedre vanskelige punkter på veiene, opprettholde godt vedlikehold, kontrollere kjøretøy og jobbe med holdningskampanjer, sier regionbanksjef Turid Stubø Johnsen i pressemeldingen.


Ligger an til å bli det beste året på nordnorske veier siden 1952

Ikke siden 1952 har færre mennesker mistet livet på veiene i Nord-Norge i løpet av et år.

 

Positiv utvikling

Går man noen tiår tilbake i tid, ser man at antallet døde på nordnorske veier var betydelig mye høyere. I 1970 døde hele 72 mennesker på nordnorske veier.

– Da jeg var ung kjente vi alle noen som var drept i trafikken. Det er veldig gledelig at vi ser at antallet drepte i trafikken har blitt så mye redusert gjennom de siste årene, men det er selvfølgelig ennå for mange som mister livet, sier Johnsen til iTromsø.

Regionveisjefen påpeker også at den positive utviklingen de siste tiårene skjer samtidig som det blir mer trafikk på norske veier.

– Disse tallene er særdeles positive sett i sammenligning med at trafikkmengden har blitt mye større. Årsakene til de lave tallene er sannsynligvis at det norske veinettet er blitt bedre, samtidig som kjøretøyene har blitt sikrere, og trafikantene flinkere og mer oppmerksomme, sier Johnsen.


Slik måler vegvesenet hvor glatt det er på veiene

Har du tenkt på hvordan Statens vegvesen og driftsentreprenørene måler hvor glatt det er?

 

Landsbasis

Statistikken fra Statens vegvesen viser at færre dør i trafikken også på landsbasis. Totalt mistet 108 mennesker livet på norske veier i 2018. Selv om dette er to personer flere enn i fjor, skriver Statens vegvesen at dette er de laveste tallene på over 70 år.

– Vi er selvsagt glad for rekordlave tall. Men dette er ingen hvilepute. Hver eneste ulykke er en for mange, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i pressemeldingen.

Flest mennesker mistet livet i trafikken i Trøndelag hvor ti mennesker ble drept i 2018.


«Veisjef-emeritus» Torbjørn Naimak: Gikk av etter 44 år

Regionveisjef Torbjørn Naimak ble takket av etter 44 år i veivesenet ved en seremoni i Narvik lørdag.

 

Tryggeste veiene i Europa

Ifølge pressemeldingen fra Statens vegvesen er Norge kåret til det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet.

– Vi har jobbet målrettet i mange år, både med kampanjearbeid, kontroller langs vei, trafikkopplæring og sikre nye og oppgraderte veier. Det skal vi fortsette med, sier Gustavsen videre i pressemeldingen.

Regionveisjef Turid Stubø Johnsen er også fornøyd med disse kåringene.

– Det er veldig gledelig å se at Norge skiller seg positivt ut i denne sammenhengen, sier Johnsen til iTromsø.