Kysttorsk blir markedsført som skrei: – Noen vil kalle det torsk, mens andre vil kalle det skrei

Er skreien de selger i butikkene virkelig skrei? Både fiskehandlere og eksperter mener det er vanskelig å slå fast om den fisken som selges i butikkene faktisk er skrei.

MARKEDSFØRER SOM SKREI: – Vi er ikke i tvil om at det vi selger i butikken er skrei, sier Karl-Alberth Hansen, daglig leder i Karls Fisk og Skalldyr AS.   Foto: Christina Svanstrøm

nyheter

I tirsdagens utgave av iTromsø skrev vi om Norges Råfisklag som hevder at den skreien som i dag selges i butikkene i virkeligheten er kysttorsk.

– Det er høyst trolig stasjonær torsk det i all hovedsak er snakk om. Det er nok marginalt med torsk fra Barentshavet som fanges nå, sa Willy Gotlibsen, omsetningssjef i Norges Råfisklag til iTromsø.

Fiskehandlerne i Tromsø påpeker at spørsmålet om hva som er skrei og hva som er torsk er noe vanskeligere å definere.

– Om det er kysttorsk eller skrei kan man diskutere, men vi mener det er skrei, sier Karl-Alberth Hansen, daglig leder av Karls Fisk og Skalldyr AS.

– Skreien vi selger kommer fra våre to anlegg i Nord-Troms, og 70 prosent av fisken er over fire kilo. Vi får ikke kysttorsk på den størrelsen, så vi er ikke i tvil om at dette er skrei, og vi velger å markedsføre det som skrei, sier Hansen videre.

Smaken er som baken

Begrepet skrei brukes om torsken som har kommet til norgeskysten fra Barentshavet for å gyte. Kysttorsk er på sin side stasjonær torsk som kan tilbringe hele sitt liv i samme fjord.

– Dette er en diskusjon som kommer tilbake år etter år. Smaken er som baken, noen vil kalle det torsk mens andre vil kalle det skrei, sier Hansen.

Han påpeker likevel at det er noe helt annet å merke fisken som skrei.

– Merkevaren «skrei» som omtales i gårsdagens artikkel i iTromsø blir noe annet. Vi har lov til å markedsføre fisk som skrei, det er derimot ikke lov å merke fisken som skrei uten at det følger spesifikke regler, og godkjennes av Sjømatrådet, sier Hansen.


 

Skreipatruljen

Norges sjømatråd eier merkevaren «skrei» og gir tillatelser til å merke fisk som skrei. Den såkalte skreipatruljen kvalitetssikrer fisken som får denne merkingen. Dette gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Karls Fisk og Skalldyr mistet skreigodkjenningen i 2015 da et av deres parti med fisk fra Lofoten merket med skrei ikke ble godkjent av råfisklagets inspektører.

– Slike saker skal ikke være offentlig, men skreipatruljen lekket likevel saken til avisene, hevder Hansen og fortsetter:

– Så lenge det er de samme folkene som skal godkjenne fisken, så er ikke vi interessert i å merke fisken slik. Vi kan likevel bruke ordet «skrei» på etikett så mye vi vil, sier Hansen.

Han sier det innebærer en klar økonomisk fordel å markedsføre fisken som skrei.

– Så tidlig på året som dette er det en klar verdiøkning hvis man markedsfører fisken som skrei, sier Hansen.


Portugisiske kokkekjendiser ble Tromsø-frelste

Kokkekonkurransen Masterchef er blant Portugals mest populære TV-programmer – og forrige uke ble seriens juleavsnitt spilt inn i Tromsø.

 

Innfløkt akademisk debatt

Lasse Rød er daglig leder i Dragøy AS og hevder det er vanskelig å definere hva som er torsk og hva som er skrei på vinteren.

– Det er et hårfint skille mellom torsk og skrei, og forskere sier jo nå at det med meget få unntak er den samme fisken. Vår definisjon av skrei er at det er en gytende vinterfisk med rogn og lever. Hvis noen spør oss i butikken om det vi selger er skrei, så svarer vi at den fisken som kommer inn denne tiden av året er en blanding av torsk og skrei, sier Rød.

INNFLØKT DEBATT: Lasse Rød, daglig leder i Dragøy AS mener det er vanskelig å definere hvilken fisk som kan kalles skrei.   Foto: Ronald Johansen

 

Han støtter Sjømatrådet varemerking av skrei.

– Fiskehandlere kan ikke bli bundet av at noen tar eierskap i begrepet, men vi ønsker samtidig å beskytte varemerket, Varemerkingen er ment i beste hensikt for å sikre god kvalitet og god pris til leverandører. Likevel kommer vi da i en litt vanskelig situasjon. Begrepet «skrei» er mer kulturelt betinget enn biologisk betinget. Hvis en butikk åpner en kasse torsk med lever og rogn og sier at det er skrei, så vil jo butikken markedsføre fisken som skrei. Det er ikke noe lureri, det er heller nærmest en innfløkt akademisk debatt, sier Rød.

Har aldri vært tvil

Erik Berg er havforsker ved Havforskningsinstituttet.

– Fra gammelt av har det aldri vært tvil om hva skreien er. Ordet skrei kommer av norrønt skreið, som betyr å vandre, og når befolkningen hører ordet skrei, så er det atlanterhavstorsken det er snakk om, ikke kysttorsken. Selger man torsk fra fjordene og omtaler det som skrei, så er man litt på kanten, sier Berg. Han påpeker samtidig at det er vanskelig å vite nøyaktig hva som er skrei og hva som er kysttorsk.

– Det er en definitiv biologisk forskjell mellom fiskene, men selv når skreien kommer for fullt er det vrient. Man kan fange to fisk på samme felt, og den ene kan være skrei, mens den andre ikke trenger å være det, sier Berg.

Kontrollsjef Charles Ingebrigtsen fra Norges Råfisklag bekrefter at det ikke er ulovlig å markedsføre fisk som skrei, selv om det ikke har det offisielle skreimerket.

– Skreimerket er der hovedsakelig for å sikre at den fisken du har foran deg er av topp kvalitet, og at den holder en spesifikk standard. Selv den fisken vi merker som skrei kan være kysttorsk. Det er veldig vanskelig å vite hundre prosent hvilken torsk man har fanget uten å få den analysert av eksperter. Men torsk er fantastisk god og sunn mat uavhengig av om den er skrei eller ikke, sier Ingebrigtsen.