Kommunen mener følgende ikke er søkt om ved Kirkeparken og Storgata

I et brev til Dronninga Landskap lister Tromsø kommune opp 12 forhold i forbindelse med Kirkeparken/Storgata som de ber om redegjørelse for.
nyheter

Kommunen mener det ikke er søkt om dispensasjon fra plan- og bygningsloven blant annet for følgende:

• Rampe til Tromsø domkirke er prosjektert til boligbygg, det er ikke søkt om dispensasjon for å behandle kirka som et boligbygg.

• Rampen er prosjektert med fall brattere enn krav i TEK 10.

Les også: Kirkeparken før og etter «ansiktsløftet»

• Trapper med ramper til butikker i Storgata er bygget uten rekkverk, farefelt, oppmerksomhetsfelt og markering av trappetrinn.

• Kanaltrappene er bygget uten farefelt, oppmerksomhetsfelt, kontrastmerking av trappetrinn samt rekkverk.

Kommunen ber om redegjørelse innen 28. januar.

LES OGSÅ: Dekket i Kirkeparken ble ikke helt som forventet