Fylkesrådene med nordnorsk krav til regjeringen etter trailerulykken på E8

– Dessverre har vi alle fått en tragisk påminning nylig på E8 i Troms om alvoret dette representerer hver eneste dag.

KRASJET MED PERSONBIL: Den litauiske sjåføren krasjet inn i en personbil på E8 mandag, er siktet for uaktsom kjøring og sitter i varetektsfengslet.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I en pressemelding fra de tre fylkesrådene i Nordland, Troms og Finnmark skriver Ivar B. Prestbakmo (Sp) at de krever at regjeringen ved samferdselsminister Jon Georg Dale kommer med et sterkere tiltak ovenfor utenlandsk tungtransport i landsdelen.

Prestbakmo er fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, og sammen med kollegaene Geir Ove Bakken (Ap) og Svein Eggesvik (Sp) i henholdsvis Finnmark og Nordland, kommer de med et nordnorsk krav til Dale.

– Tungtransporten langs nordnorske veier har økt kraftig og vil fortsette å øke blant annet fordi landsdelen produserer stadig større verdier for landet. I dag må dette transporteres på nordnorske vinterveier med nordnorsk vinterføre. Derfor har de nordnorske fylkeskommunene stått sammen om strategien fra kyst til marked for å få gjennomslag for at infrastruktur i landsdelen må prioriteres fra nasjonale myndigheter, og sikre framkommelighet og kapasitet. Det skjønner vi tar tid, skriver Prestbakmo.

Les også: Utenlandske sjåfører googler hvordan de skal sette på kjetting når de blir stoppet i kontroll

VIL HA BEDRING NÅ: Ivar Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel og miljø, mener de nordnorske fylkene ikke kan akseptere at man venter lenger på nye krav til utenlandske trailersjåfører.   Foto: Ronald Johansen

 

Aksepterer ikke tidsbruken

Kravet som sendes til samferdselsministeren den kommende uka er et resultat av den siste tids hendelser, der særlig utenlandske trailersjåfører ikke har vært godt nok skodd eller hatt erfaring med å kjøre på vinterføre.

Den mest dramatiske hendelsen i Troms på nyåret skjedde mandag 8. januar da 22 år gamle Charlie Dan Lind fra Sortland var på vei hjem til Tromsø etter endt juleferie. Han kom derimot ikke frem til jusstudiene og kjæresten, da en litauisk trailersjåfør fikk sleng på hengeren på vogntoget og skled over i hans kjørefelt. 22-åringen ligger nå livstruende skadet på UNN og kjemper for livet.

I ettertid uttalte veivesenet at sjåføren ville ha fått kjøreforbud hvis han hadde blitt stoppet i kontroll den mandagen, da veiene var svært glatte og vogntoget ikke var riktig skodd etter føre. Sjåføren er siktet for uaktsom kjøring og varetektsfengslet i fire uker.

– Vi aksepterer ikke dette lenger, at det fortsatt ser ut til å ta lengre tid for nasjonale myndigheter til å iverksette tiltak som gjør utenlandske tungtransportkjøretøy like sikre på nordnorske veier, som norsk tungtransport. Dette har vært tatt opp tidligere også, men uten at staten godt nok har fulgt opp, skriver Prestbakmo.

Les også: - Legene sier skadene er så tore at de ikke er forenelig med et godt liv

LIVSTRUENDE SKADET: 22 år gamle Charlie Dan Lind fra Sortland ligger livstruende skadet på UNN etter at en trailer kom over i hans kjørefelt på E8 like ved Vollan mandag ettermiddag.  Foto: Ronald Johansen/Privat

 

Krever umiddelbare initiativ

– Dessverre har vi alle fått en tragisk påminning nylig på E8 i Troms om alvoret dette representerer hver eneste dag.

I pressemeldingen krever de tre fylkesrådene at samferdselsministeren umiddelbart tar initiativ til at blant annet kontrollen ved grensepasseringene styrkes, og at han tar initiativ til forskriftendring.

– Det holder ikke at dekk som er godkjent for kjøring i Mellom-Europa også er godkjent i Norge. Vi lever med nordnorsk vinter, vi lever med at det tar tid å ruste opp veinettet i landsdelen, men vi lever ikke med at utenlandske vogntog uegnet for vinterføre og våre vinterveier blir en større og større trussel for oss alle.

Les også: Litauisk sjåfør fengslet etter at han kjørte på Charlie (22)

Prestbakmo avslutter med å skrive at han forventer at Dale vil følge opp deres henvendelse raskt.

iTromsø har gjort gjentatte forsøk på å få en kommentar fra Dale eller noen andre i samferdselsdepartementet, men svaret er stadig at de jobber med å se på saken om utenlandske trailersjåfører på norske veier.