Eldrerådet går ut mot høyhus

Etterlyser utendørs møteplasser.
nyheter

Tromsø eldreråd er mot den foreslåtte utbyggingen i Nordlyskvartalet med 13 etasjer og etterlyser utendørs møteplasser.

– Eldrerådet mener høyden kan skape presedens for naboeiendommer i sentrum der en muligens ønsker utbygging med tilsvarende høyder. Dette vil skape en forringelse av bolig- og næringseiendommer i området, skriver de i en uttalelse, og mener det må tilrettelegges for gode møteplasser for eldre.


Flere reagerer på planene til det nye Nordlyskvartalet: – Vil ta helt glansen fra rådhuset

Flere naboer har levert høringsuttalelser til det framlagte planforslaget