Enige om hva som må til for å gjenåpne busstrasé i Tromsdalen

Nobina har kommet til enighet med kommunen om hva som skal gjøres for å gjenoppta kjøringen opp Gåsværveien ved Otium.

BUSSTRASEEN: Grafikken viser busstraseen som Nobina nekter å kjøre av sikkerhetshensyn. Grafikk: iTromsø/Kartverket 

nyheter

Før jul varslet busselskapet i brevs form at de lot være å gjøre opp Gåsværveien og inn på Hans Nilsens vei, som igjen leder inn på bruhodet der kollektivtrafikken har egen lysregulering.

Årsaken er at endringer i trafikkmønsteret har gjort Gåsværveien og krysset mot Hans Nilsens vei langt mer trafikkert. Etter det Nobina omtaler som nestenulykker, kjører busser på vei til sentrum nå til rundkjøringen ved Nova-senteret og så opp mot brua for å redusere risikoen for ulykker.


Nobina vil ha innfridd kravliste for å kjøre denne bakken igjen

Nobina nekter å sende bussene sine opp Gåsværveien i Tromsdalen av sikkerhetshensyn.

 

Kan endre skiltingen

BRATT: Nobina vil ha all møtende trafikk bort når de skal kjøre opp Gåsværveien ved Otium i Tromsdalen.  Foto: Ronald Johansen

 

I et møte mellom Nobina, kommunen og fylkestrafikken ble det enighet om ulike tiltak som skal bedre situasjonen for bussene som kjører opp Gåsværveien ved Otium. I et referat fra møtet lanseres nødvendig skilting for at Nobina skal gjenoppta kjøring av traseen.

1. Skilting i Hans Nilsens vei som hindrer at biler skal svinge inn Gåsværveien.

2. Skilting som gjør at bussen lovlig kan benytte venstre kjørebane i Gåsværveien den siste strekningen opp mot Hans Nilsens vei.

3. Skilting som hinder stans i krysset Hans Nilsens vei – Gåsværveien.

Kommunen forpliktet seg i møtet til å se på muligheten for å endre skiltingen.


De neste seks månedene endrer denne bybussen trasé

Rute 24 endrer trasé på Mortensnes fra og med mandag 7. januar.

 

– Et absolutt minimum

Magnar Nilssen, driftssjef i Nobina, har en mer omfattende liste med tiltak som busselskapet vil ha forbedret.

– Å endre de tre punktene i skiltingen er et absolutt minimum for at vi skal gjenoppta kjøringen i Gåsværveien, kombinert med bedre vintervedlikehold – som Bydrift er positiv til, sier Nilssen.

RUSHTIDSSTENGT: Bilen på bildet kommer opp Evjenveien langs Tromsdalselva og svinger inn Krokveien. I fjor ble sistnevnte vei stengt for innkjøring fra førstnevnte i rushtida. 

 

Kommunen skal i møte med Tromsdalen Bydelsråd torsdag denne uka. Der skal de diskutere diverse tiltak for å bedre situasjonen i bydelen.

Nobina har imidlertid ikke tenkt til å gjenoppta kjøring i busstraseen før skiltingen er på plass.

– Vi følger med om ting fungerer. Vi vil ikke komme i en situasjon der risikoen for ulykke er stor, og vi har ikke satt en tidsfrist. Primært er det kommunen som må gjøre tiltak. De har noen ulike interesser å ivareta, så det er ikke enkelt for dem, men for oss er den grei: Bussene kan ikke ha møtende trafikk i Gåsværveien, sier Nilssen.


Ny måned med vekst i antall busspassasjerer

Med 44.988 flere bussreiser i november i år enn samme måned i fjor, er det tatt 318.964 flere bussreiser hittil i år.

 

Skaper engasjement og ergrelse

Bydelsrådet ønsker å flytte søkelyset bort fra enkeltveier til fordel for en helhetlig kartlegging av trafikkbildet i Tromsdalen.

– I møtet med kommunen torsdag skal vi diskutere hva som er best for helheten. Til nå har vi bare flyttet trafikkproblemer fra én gate og over til andre gater. Nå er det for eksempel mange veier ut fra Tromsdalen i rushtiden, men kun én vei inn, sier John Pedersen, leder i Tromsdalen bydelsråd.

Pedersen mener veimyndighetene må se på flere løsninger for å løse problemene i bydelen.

– Det er mye trafikk med trange veier og folk som går. Det skaper mye engasjement og ergrelse. Trafikksituasjonen har endret seg siden 1960-1970-tallet. Kanskje vi må vurdere å åpne en ny innkjøring til Tromsdalen gjennom Isbjørnveien og Anton Jakobsens vei. Å tillate vanlig personbiler å kjøre fra Hans Nilsens vei og inn på Bruveien kan nok også vurderes. Poenget er at man må se på hva som er klokt for hele trafikkbildet i Tromsdalen, og da må de som er profesjonelle trafikkplanleggere se på helheten og så foreslå endringer, sier Pedersen.


Nå blir det billigere for flere å ta buss i Troms

Fylkestinget i Troms har vedtatt at det ikke lenger skal være 234 soner i fylket. Tallet reduseres til 11, noe som i praksis betyr billigere bussreiser for mange reisende.

 

– Ikke optimalt

Magnar Slåtto sto i front da beboerne i Krokveien foreslo å redusere gjennomgangstrafikken. Veien ble brukt som snarvei av bilister som ikke hadde ærend i Tromsdalen, men isteden brukte boligfeltene som snarvei til byen. Resultatet av innspillet til beboerne ble at Krokveien ble stengt for gjennomkjøring fra Evjenveien i rushtiden.

– Mandatet som arbeidsgruppa hadde var å redusere trafikken i Krokveien. Vi har ikke fagkompetanse på hva som er den beste løsningen – det blandet vi oss ikke borti, sier Slåtto.

Han erkjenner imidlertid at rushtidsreguleringen i Krokveien har gitt økt trafikk i andre veier.

– Nå ser vi at den løsningen som er kommet ikke er optimal. Det synes uheldig at beboerne i Hans Nilsens vei har fått så mye trafikk, sier Slåtto.

– Frykter du at kommunen nå vil åpne Krokveien for regulær trafikk også i rushtiden?

– Nei, jeg frykter ikke noe. Det handler om å finne en løsning som gagner alle. Man kan ikke bare se seg selv i dette.