Ap frir til småbarnsforeldre: Vil gjøre det billigere å ha barn

Ap foreslår flere endringer i oppvekstpolitikken. Blant annet skal fritidsaktiviteter bli rimeligere, SFO gratis og lekser noe elevene gjør i skoletida.

OPPVEKSTPOLITIKK: Marta Hofsøy (Ap) har sittet i Aps oppvekstutvalg som torsdag leverte en innstilling med forslag for både skole og barnehage. Foto: MARTIN LÆGLAND 

nyheter

Torsdag la Arbeiderpartiets oppvekstutvalg fram sin fritidsreform. Fritidsaktiviteter rett etter skoletid med kommunalt lønnede trenere vil lette tidspresset i familiene og inkludere flere, mener Ap ifølge NTB.

I tillegg ønsker utvalget å innføre gratis halvdagsplass på SFO for alle barn fra 1.–4. klasse, samt avvikle hjemmelekser til fordel for skolelekser, slik at elevene blir mindre avhengig av foreldrenes forutsetninger.

Lekser skal gjøres i skoletida

Kommunestyrerepresentant Marta Hofsøy (Ap) har sittet som AUFs representant i utvalget som leverte sin innstilling torsdag. Hun sier det vil bli mye debatt i partiet før forslagene skal behandles på landsmøtet i april.


Ap-utvalg vil ha gratis AKS og fylle tomme ettermiddagstimer

Gratis AKS for alle barn og aktiviteter rett etter skoletid med kommunalt lønnede trenere vil utjevne forskjeller og lette pressede familier, mener Ap-utvalg.

 

– Vi har jobbet med Aps generelle oppvekstpolitikk for å skape bedre oppvekstvilkår for barn og unge. Det er enighet om de store linjene, men også noen uenigheter, sier Hofsøy.


Dette er saken
  • Arbeiderpartiets oppvekstutvalg leverte torsdag flere forslag som skal gjøre livene enklere og billigere for småbarnsforeldre.
  • Forslagene går blant annet ut på å gjøre fritidsaktiviteter til en del av skoletilbudet, innføre gratis halv plass på SFO for elever i 1.–4. trinn, avvikle hjemmelekser til fordel for skolelekser, samt innføre gratis skolemat og redusere maksprisen for barnehageplass.
  • Kommunestyrerepresentant Marta Hofsøy (Ap) satt i utvalget som AUFs representant.
 

Utvalget er enige om fritidsreformen beskrevet ovenfor, men et mindretall ønsker å øke barnetrygden fremfor å styrke universelle velferdstjenester som barnehage, aktivitetsskole og gratis skolemat. I tillegg er det et mindretall som ønsker å bevare hjemmeleksene.


Steinerskolen gir ikke lekser til førsteklassinger

Steinerskolen i Tromsø begynner ikke med lekser før på andre trinn. Skolen mener det første året bør fokusere på å gjøre eleven trygg i den nye hverdagen.

 

Hofsøy stiller seg imidlertid bak flertallet og mener lekser bør gjøres i skoletida.

– Det er veldig mange fordeler med å gjøre det slik, blant annet unngår man dagens lekseordning som skaper press på barn og familier, samt øker forskjellene mellom elever, sier Hofsøy.

Kommunen får regninga

Hofsøy sier at utvalget også ønsker å redusere maksprisen for barnehageplass, samt innføre søskenreduksjon på tvers av barnehager og SFO.


 

Regningen for en slik fritidsreform vil sendes til kommunene, men Hofsøy viser til Aps alternative statsbudsjett hvor det også følger statlige midler med til å løse oppgavene.

– Det er kommunene som betaler for disse ordningene, men vi ønsker å finansiere det med overføringer på statsbudsjettet, avslutter Hofsøy.