UIT får millionstøtte til forskning på antibiotikaresistens

Bergens forskningsstiftelse (BFS) har gått inn for å støtte fire norske prosjekter med til sammen 75 millioner kroner, etter at de i juni i fjor lanserte et forskningsprogram for antibiotikaresistens.

FIKK STØTTE: Arnfinn Sundsfjord ved UiT. 

nyheter

Det er også satt av fem millioner kroner til tiltak for å fremme samarbeid mellom de ulike prosjektene.

Dette skriver BFS på sine nettsider.


UiT-professor stolt over millionstøtte til antibiotikaforskning

Pål Jarle Johnsen og to forskerkolleger får ti av de 42 millionene Olav Thon Stiftelsen deler ut i år. Pengene skal brukes til forskning på antibiotikaresistens i «slim», men først må Johnsen skaffe seg en smoking.

 

Global spredning

Av de 16 prosjektene som søkte om å motta støtte er det nå valgt ut fire prosjekter. Et av disse er ledet av professor Arnfinn Sundsfjord ved institutt for medisinsk biologi på Universitetet i Tromsø.

Hans prosjekt retter innsatsen mot en bestemt mikrobe (Klebsiella pneumoniae) som, ifølge BFS, spiller en stor rolle i den globale spredningen av antibiotikaresistens både hos mennesker og dyr.


– Altfor mange forventer å få antibiotika fra legen

UiT-studenter ønsker større fokus på antibiotikaresistens.

 

Truer folkehelsen

Ifølge BFS var kvalitet det eneste kriteriet da søknadene ble vurdert. Samtlige søknader skal ha blitt vurdert i to runder av internasjonale ekspert. Prosjektene skal pågå i fire år.


Forsøkte å få bakterie til å ta opp 40.000 år gammelt mammut-DNA. Så fant de noe uvanlig

Forskerne Pål Jarle Johnsen og Claus Harms ved UiT oppdaget noe svært spesielt da de forsøkte å finne ut om gammelt, ødelagt DNA fremdeles er biologisk aktivt.

 

Og i tillegg til Tromsø er de ledet fra Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Fere universiteter og institusjoner er partnere, deriblant Havforskningsinstituttet.

– Det er gledelig å se at Bergens forskningsstiftelse nå gir et vesentlig bidrag til norsk forskningsinnsats på antibiotikaresistens, som er en av vår tids største trusler mot folkehelsen. Satsingen er et flott supplement til den innsatsen som allerede gjøres fra det offentlige Norge, uttaler direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen på nettsiden til BFS.


Fikk 7 millioner til EU-prosjekt

Forskere ved Universitetet i Tromsø skal lede et internasjonalt prosjekt om antibiotikaresistens.