6. februar: Samenes nasjonaldag eller Samefolkets dag?

– Det blir knyttet en politisk spenning til hva man kaller Samenes nasjonaldag

Kjært barn. Ett riktig navn?

SAMENES NASJONALDAG: Fra feiringen av Samenes nasjonaldag i 2017.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Samenes Nasjonaldag
  • Samenes nasjonaldag ble vedtatt av Samekonferansen (senere Samerådet) i 1992, og først feiret i 1993.
  • Kommer fra det første samiske landsmøtet, som ble holdt 6. februar 1917 i Trondheim.
  • Dagen ble en offisiell flaggdag i Norge i 2003.
nyheter

Dagen ble feiret første gang i 1993, men det har lenge vært hete diskusjoner om hva feiringen skal hete på norsk. 

6. februar 1917 ble det første samiske landsmøtet holdt i Trondheim.

I 1992 vedtok Samekonferansen at denne dagen skulle markeres i Norge, Finland, Sverige og Russland, noe som skjedde første gang året etter.

Men hva det skal hete på norsk, har lenge vært gjenstand for diskusjon. Er det samefolkets dag eller Samenes nasjonaldag?

Ingen retningslinjer

Samenes nasjonaldag feires av Tromsø kommune med Samisk uke fra 4. til 10. februar. I det offisielle programmet for feiringen omtales 6. februar konsekvent som Samefolkets dag, oversatt til engelsk som Sami national day.

Thomas Birkeland, politisk rådgiver for ordfører Kristin Røymo, sier at Tromsø kommune ikke har retningslinjer for hvilket av begrepene de bruker.

– Det varierer internt i kommunen hva man kaller Samenes nasjonaldag, det er ingen konkrete retningslinjer, sier Birkeland.

Han sier likevel at de vil fokusere på å bruke begrepet Samenes nasjonaldag.

– Det er begrunnet i anbefalingene fra både Språkrådet og Sametinget selv, sier Birkeland.


Kommentaren

Hvorfor skal samene ha en egen nasjonaldag?

I dag markeres samenes nasjonaldag. Utrolig nok skaper dette fortsatt harme hos enkelte.


– Én nasjonaldag i Norge

Bjørn-Gunnar Jørgensen, ordførerkandidat for Tromsø Frp, velger å bruke begrepet «Samefolkets dag».

ÉN NASJONALDAG: Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) bruker begrepet Samefolkets dag.   Foto: Eskild Johansen

– Vi i Frp anser det slik at vi har én nasjonaldag i Norge, og det er 17. mai. Etter min mening er det ikke to nasjoner i Norge, og det ligger ikke noe mangel på respekt i begrepet «Samefolkets dag», sier Jørgensen, som påpeker at det også står «Samefolkets dag» i statsministerens kalender.

Korrekt oversatt fra samisk

Sametinget omtaler dagen som Samenes nasjonaldag. På sine nettsider forklarer de at begrepet sámi álbmotbeaivi korrekt oversatt til norsk blir nettopp «samisk/samenes nasjonaldag»:

«Begrepene ’samefolkets dag’ og ’samisk folkedag’ har etablert seg som følge av upresise oversettelser og delvis som et resultat av at begrepet ’nasjonaldag’ av enkelte har vært oppfattet som kontroversielt. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er ett folk (nasjon) og at bruken av nasjonsbegrepet således ikke forutsetter en egen stat. Både samekonferansen (senere Samerådet) og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet ’nasjonaldag’».


Samskipnaden får samisk navn

I forbindelse med samenes nasjonaldag lanserer Norges arktiske studentsamskipnad sitt nye samiske navn.


4. og 5. februar arrangerte Sametinget en språkkonferanse på The Edge i Tromsø. Blant deltakerne var sametingsrepresentant Henrik Olsen.

– Samefolket oppfatter seg selv som en nasjon. Og bruken av ordet nasjonaldag er også politisk motivert, det viser at samene er en nasjon, på tvers av landegrenser, sier Olsen, som har fått med seg at Tromsø kommune bruker de to begrepene vekselvis.

RESPEKT: Sametingsrepresentant Henrik Olsen (NSR).   Foto: Trond Karlstrøm

– Jeg har registrert at noen enkeltpersoner og noen kommuner velger å bruke begrepet «Samefolkets dag», og jeg oppfordrer i alle fall offentlige institusjoner å kalle det Samenes nasjonaldag. Det har med respekt å gjøre, sier Olsen.


Nå får disse stedene nye samiske og kvenske navn

19 grender, bygder og bydeler pluss selve byen Tromsø skal nå få samiske og kvenske navn.


Språkrådet støtter bruken av begrepet Samenes nasjonaldag.

– Vi mener begge begrepene kan brukes, men vi er enige i argumentasjonen til Sametinget med hensyn til at «nasjonaldag» er den beste oversettelsen. Ordet «nasjon» har flere betydninger, det kan både bety folk, og det kan bety land eller stat. Nasjonaldag i denne sammenheng knytter seg til den første betydningen, sier Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet.

STØTTER SAMETINGET: Daniel Ims fra Språkrådet støtter Sametingets argumentasjon for bruken av begrepet Samenes nasjonaldag.   Foto: Moment Studio

– Nasjon betyr folk.

Ketil Zachariassen er førsteamanuensis i historie ved UiT, og jobber med urfolks- og minoritetshistorie.

– Debatten handler i stor grad om følelser og politikk vil jeg tro. Det er enkelte som reagerer på at man har en egen nasjon internt i nasjonen Norge. Men det er forskjell på nasjon og stat, nasjon betyr jo folk. Noen vil argumentere for at begrepet «nasjonalstaten» viser til at Norge kun har ett folk, nordmenn, men i virkeligheten er det jo flere folkegrupper i landet, sier Zachariassen.

FORSKER PÅ URFOLK: Førsteamanuensis i historie Ketil Zachariassen.   Foto: UIT

Zachariassen er blant medlemmene i Stortingets Sannhets- og forsoningskommisjon, som skal granske fornorskningspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. Han mener at diskusjonen er en del av en større debatt.

– Man kan se denne diskusjonen som et uttrykk for den større samiske debatten. Mange oppfatter Norge som en homogen gruppe, selv om vi vet at det ikke er slik. Det blir knyttet en politisk spenning til hva man kaller Samenes nasjonaldag. Denne diskusjonen åpner til refleksjon omkring dette med stat og nasjon, også om den norske stat, sier Zachariassen, som oppfordrer til saklighet.

– Det er viktig med diskusjon og debatt, men vi har alle et ansvar for hvordan man fører debatt. Etter min mening skal man respektere Sametinget og begrepet Samenes nasjonaldag. Selv må jeg si at jeg skulle ønske at man gjorde mer stas på feiringen i Tromsø, slik vi gjør på 17. mai, sier Zachariassen.