Søker om dispensasjon for ny matbutikk

Butikken planlegges åpnet 28. mars.

EUROSPAR-BUTIKK: Slik kan den nye Eurospar-butikken på den gamle Asko-tomta på Strandveien 108 ble seende ut. ILLUSTRASJON:  Foto: AT Plan & Arkitektur

nyheter

AT Plan & Arkitektur søker om midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravene i forbindelse med Eurospar-butikken på Strandveien 108, som planlegges åpnet 28. mars.


Planlegger åpning av ny gigantbutikk til våren

Nå er byggingen av den nye butikken til Eurospar på Strandveien i gang.

 

– Utbygger ønsker å bygge ut fortau og trafikkarealer så snart det lar seg gjøre, men det må bes om en utsettelse. Opparbeidelse og asfaltering lar seg vanskelig utføre nå idet asfaltverket er stengt, og på grunn av kulde, snø og tele i bakken, heter det i søknaden.