Trengte hjelp av politiet for å ta bussnikere i fjor

I fjor ble det utskrevet 171 gebyrer til passasjerer uten gyldig billett på buss eller ferge i Troms. I forbindelse med utstedelse av gebyrene måtte billettkontrollørene flere ganger be politiet om hjelp.

STOPPER SNIKERE: Daglig leder Kurt Bones i Troms fylkestrafikk sier de vil utføre flere holdeplasskontroller i 2019, som er en effektiv metode for å ta snikerne.  

nyheter

– Vi har hatt 24 tilfeller i 2018 der politiet var involvert i tjenesten vi utfører på Trom fylkestrafikk Billettkontroll, sier daglig leder Kurt Bones i Troms fylkestrafikk.


Vil ha rutebusser flyttet til Prostneset

Vil flytte to av byrutene til Prosneset.

 

Kontakter politiet

Det er flere grunner til at kontrollørene blir nødt til å kontakte politiet, blant annet for voldsutøvelse og at vedkommende som er stoppet, prøver å stikke av.

– Politi blir kontaktet dersom stoppet person ikke vil oppgi fødselsnummer eller identifikasjon i forbindelse med gebyrutskrivelse. De blir også kontaktet i forbindelse med pågripelse av personer, dette er som oftest i forbindelse med at de har utøvet vold mot vekter eller at mistenkte forsøker å unndra seg straff eller ikke vil avstå fra den kriminelle handlingen mistenkte utfører, sier Bones.

Flest kontroller i Tromsø

Av de 61.083 passasjerene som Nokas kontrollerte på busser og ferger i Troms i fjor, ble det utstedt 171 gebyrer. Tilsvarende tall for 2017 var 67.751 kontrollerte og 146 gebyrer. Gebyrene er på mellom 750 til 1.500 kroner.


 

Busspassasjerene i Tromsø er den desidert største gruppen av kontrollerte i Troms i fjor, og utgjorde nesten 55.000 av de kontrollerte.

– Vi synes at i forhold til på landsbasis, er antallet gebyrer lavt. I andre deler av landet er snikprosenten mellom én og fire prosent. Dette henger delvis sammen med ressurser som brukes på billettkontroll og ikke minst holdeplasskontroller.

Kontrollene på fergene i 2018 medførte syv gebyrer i tillegg til to gebyrtilfeller uten gebyr på grunn av godkjent av sjåfør eller billettør, og tre gebyrtilfeller uten gebyr på grunn av skjønn.


De neste seks månedene endrer denne bybussen trasé

Rute 24 endrer trasé på Mortensnes fra og med mandag 7. januar.

 

Prioritert oppgave

Bones viser til at en snikprosent på fem prosent i Troms ville føre til at fylkeskommunen gikk glipp av rundt 20 millioner kroner, som kunne vært brukt til å styrke kollektivtilbudet.

– Det rammer derfor de fleste av oss at noen sniker og opptrer som gratispassasjerer. Det er en prioritert oppgave for fylkeskommunen å drive med effektiv billettkontroll, og vi vurderer fortløpende hvordan denne kan være mest mulig målrettet.

Kan lure seg unna

Fra 2017 til 2018 økte fordelingen sivile/uniformerte kontroller fra 30/70 til 50/50. På ikke-uniformerte kontroller er synligheten ifølge Bones lavere, og da er sjansen for å ta snikere større.

– På uniformerte kontroller er synligheten høy, og det er enklere for personer som sniker å komme seg unna kontrollen ved ikke å gå på en buss der det utføres uniformert kontroll, eller ved å gå av bussen når de ser at det er kontroll på neste busstopp.


Måtte legge om bussrute på grunn av plassmangel

Nobina måtte ta grep etter at veibredden i Niseveien ikke lengre er tilstrekkelig.

 

Stanser hele bussen

Mens det i 2017 ikke ble utført holdeplasskontroller, ble det gjort i 2018. Det ga flere gebyrer, men er samtidig mer ressurskrevende. Ifølge Bones er holdeplasskontroll effektivt for å avdekke snikere, men antallet personer som blir kontrollert er mindre enn i andre kontroller på grunn av tidsforbruket.

– På holdeplasskontroller er vi uniformerte, men vi stanser hele bussen og kontrollerer alle, dermed slipper ikke snikere på bussen unna kontroll. For enkelte gebyrtilfeller tar det noen ganger flere timer, når politiet må involveres. Dette fører til at kontrollørene ikke får kontrollert passasjerer mens dette pågår.

Skjønnsmessig vurdering

Passasjerer som prøver å snike på bussen fremover skal ikke føle seg for sikre.

– Vi blir å fortsette med å effektivisere måten vi jobber på, blant annet ved å analysere hvilke områder det snikes mest, og bruke mer effektive metoder for å ta snikere. Vi ønsker blant annet å få utført flere holdeplasskontroller.

Ikke alle passasjerene får gebyr selv om de ikke har gyldig billett.

– Det var syv gebyrtilfeller der det ikke ble gitt gebyr på grunn av at bussjåfør har sagt til passasjeren at det var greit å reise uten billett. Det var 84 gebyrtilfeller der det heller ikke ble gitt gebyr på grunn av skjønnsmessig vurdering.