Veivesenet kontrollerte 2.447 kjøretøy i januar

Statens vegvesen har kontrollert dekk og kjetting i Nord-Norge.

KONTROLLER: Bildet illustrerer en dekkontroll.   Foto: Statens vegvesen

nyheter

I løpet av januar kontrollerte Statens vegvesen 2.447 kjøretøy i Nord-Norge. Dette resulterte i 71 gebyrer, 195 bruksforbud og fire anmeldelser, ifølge en pressemelding fra veivesenet.

195 kjøretøy med bruksforbud er åtte prosent av de kontrollerte. Flesteparten av disse skal være tilhengere.

– Åtte prosent er ikke en høy andel, men det er klart at det bak hvert av disse kjøretøyene er et stort skadepotensial. Våre kontrollører er derfor ute på veien og jobber målrettet for å stoppe disse kjøretøyene hver eneste dag, sier seksjonssjef Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen i pressemeldingen.


Bjørnfjell er en stor «tidstyv»

På grunn av dårlig vær og føreforhold taper samfunnet over 20 millioner kroner årlig i tapt tid ved Bjørnfjell fjellovergang. Nå skal vegvesenet se på utfordringene.

 

Flere utenlandske

Ifølge undersøkelsene som er gjort er det forskjell på kjøretøyene som kommer fra Norge og utlandet. De viser en trend der utenlandske kjøretøy har flere feil enn norske. Likevel er ikke tallene store nok til å være statistisk signifikante, ifølge pressemeldingen.

– Vår oppgave er å stoppe farlige kjøretøy på veiene i Nord-Norge, uansett hvor de kommer fra. Vi er imidlertid bevisst forskjellene når vi utfører våre kontroller og har blant annet hatt mange kontroller ved grenseovergangene denne vinteren, sier Sandvik.


Samtlige vogntog fikk kjøreforbud ved Svinesund

Av 15 vogntog som ble kontrollert ved Svinesund mandag kveld, fikk samtlige kjøreforbud på grunn av dårlige dekk.

 

Flere kontroller

Statens vegvesen øker stadig antall kontroller.

– Vi har 50 prosent flere kontrollører i nord i dag enn vi hadde for bare fem år siden. I tillegg har det skjedd innstramminger på regelverkssiden, og nå er arbeidet i gang med å stramme inn regelverket ytterligere. Generelt ser vi også at tilstanden på kjøretøyene har blitt bedre de siste årene, sier Sandvik.