Polsk mann drakk 1,5 liter vodka – kjørte bil med 3,24 i promille

Mannen, som ikke hadde førerkort i utgangspunktet, er nå dømt til fengsel for tre ulike fyllekjøringsepisoder.

3,24 promille: Polakken ble dømt for tre tilfeller av fyllekjøring med over 2 i promille, den høyeste ble målt til hele 3,24. Illustrasjonsbilde: Sanna Drogset Børstad 

nyheter

Rettssaken mot den polske mannen i 40-årene gikk 30. januar i Nord-Troms tingrett og tiltalte erkjente seg skyldig etter tiltalen.

En lørdag formiddag i februar 2018 fikk politiet tips fra et vitne om en bil som vinglet sterkt i kjørebanen langs Skattørveien. Politiet rykket etter hvert ut til boligen til tiltalte. Det resulterte i en blodprøvetaking som viste en promille på 2,07 nesten to timer etter at tiltalte var observert bak rattet på bilen.

I retten forklarte tiltalte at han sammen med fire kamerater hadde drukket til sammen fem liter vodka kvelden før, men husket ikke at han hadde kjørt bil lørdagen, men kunne heller ikke utelukke at han hadde gjort det.

3,24 i promille

Natt til lørdag 7. april i fjor ble han tatt for fyllekjøring igjen. Nok en gang var det et vitne som varslet politiet, som hadde sett spor i snøen som tydet på at en bil hadde vinglet i veibanen langs Solstrandveien. Litt lengre fram oppdaget vitnet en bil i grøfta, og inne i bilen satt en person i førersetet. Vitnet beskrev i retten at det var en alkohollukt som slo mot han idet han åpnet bildøren. Vitnet konkluderte med at personen bak rattet sov, og han ringte politiet. Blodprøven som tiltalte avla rundt 45 minutt etter at politiet kom til stedet viste en promille på hele 3,24.

Tiltalte forklarte at han ikke husker noen ting fra hendelsen, men husker imidlertid at han på kvelden 6. april drakk omkring 1,5 liter vodka, i tillegg til øl.

Tatt igjen

I tillegg ble det tatt ut en ny tiltale mot den polske mannen 29. januar 2019. Det innebar nok en fyllekjøringsepisode i Tromsø sentrum i oktober, samt to tilfeller i samme måned hvor han har kjørt uten gyldig førerkort. Det ble tatt utåndingsprøve av tiltalte denne gangen, som etter fradrag av sikkerhetsmargin viste 1,1 mg/l, som tilsvarer 2,2 promille.

Angrende synder

Tiltalte ga i retten uttrykk for å ha et alkoholproblem og at han trenger hjelp. Han beklaget sterkt forholdene i tiltalebeslutningen. Det kom også fram at tiltalte ikke hadde hatt gyldig førerkort i Norge i utgangspunktet, så han dømmes dermed til 75 dager i fengsel samt en bot på 37.500 kroner.

Han får også sperrefrist på fire år før han eventuelt kan kjøre opp i Norge.