Kommunen reagerer på tre-fjerning

Kommunen ber om redegjørelse etter at de har fått opplysninger om at trær i bjørkeallen inn mot Storhaugen er fjernet.

IKKE FJERNET: Kommunen har fått opplysninger om at bjørkealleen inn til Storhaugen er fjernet, det tilbakevises av utbygger. 

nyheter

– Dersom vi har berørt trær som skal bevares, er det ille, men det har vi ikke gjort. Vi har fjernet en del trær inne på byggeområdet, men ingenting er rørt i alleen, sier daglig leder Ivar Olsen i Nor Byss AS, utbygger og prosjekteier for Storhaugen-prosjektet.


Har brukt 13 mill. på tetting av Prestvannet

Om ikke lenge skal det igjen bli mulig å bruke turstien rundt Prestvannet etter at arbeidet med å lage ny demning er avsluttet.

 

Det skal bygges 29 leiligheter i på Storhaugen i krysset Conrad Holmboes vei/Clodiusbakken. Nå varsler kommunen tilsyn med oppfylling av planbestemmelser og bevaring av trær.


Har solgt 19 av 29 leiligheter på Storhaugen

Etter at leilighetene på Storhaugen ble lagt ut for salg i august, er det omsatt leiligheter for nesten 90 millioner kroner.

 

– Bjørkealleen inn til Storhaugen skal bestå, og døde og skadete trær skal byttes ut med trær i samme størrelse. Det kan bygges atkomstvei gjennom feltet i tråd med plankartet, ifølge reguleringsplanen.

– Vi mener det er greit å fjerne trær som er i veien for byggingen, og i forbindelse med utskifting av masser og plassering av byggeheis, sier Olsen.