Vil ha tilbud på større ferge i nytt fergeanbud

Fylkesrådet ønsker tilbud på større ferge mellom Brensholmen og Botnhamn som følge av økt trafikk.

NYTT ANBUD: Fylkesrådet vil ha tilbud på større ferge i det nye anbudet på sommerferge. 

nyheter

I forbindelse med det nye anbudet på sommerferga mellom Brensholmen på Kvaløya og Botnhamn på Senja, går fylkesrådet inn for at det utlyses anbud på to fergestørrelser.


Bygdelaget ønsker fergetilbudet tilbake til Laukvik

I 2013 mente fylkeskommunen at kaia i Laukvik var så dårlig at de ikke kunne legge til. Nå ønsker bygdelaget å reparere kaia, men får likevel ikke fergeanløp tilbake igjen.

 

Fergesambandet har de to siste årene vært trafikkert av Torghatten Nord med ei ferge som tar 24 personbiler. I konkurransegrunnlaget for det nye anbudet som gjelder for 2019 og 2020, ønsker fylkesrådet også tilbud på ferge som tar minimum 35 personbiler.

Fra 2015 til 2018 har antall biler økt fra 22.248 til 26.815, mens passasjerantallet har økt fra 13.468 til 15.196 i samme periode.

Ifølge saksfremlegget til fylkesrådet vil kostnadene med en større ferge være betydelig høyere enn den som har vært brukt før, samtidig som inntektene vil kunne bli høyere.

– Oppdragsgiver vil etter tilbudsfrist ta stilling til hvilket alternativ som skal benyttes, heter det i fylkesrådets vedtak.