Snøskredfaren øker kraftig i Tromsø

Fredag går faren fra moderat til stor.

Skred: Fjellsiden på Sorbmegaisa-fjellet fra et tidligere snøskred i 2012. Foto: Martin Lyngdal/NTB scanpix  Foto: Martin Lyngdal

nyheter

I samarbeid med Meteorologisk institutt og Statens vegvesen, driver Norges vassdrags- og energidirektorat nettsiden varsom.no. Der varsles det nå om økt skredfare i Tromsø, fredag, på grunn av økende vind, stigende temperatur og mye nedbør som etter hvert vil komme som regn omtrent til topps. Skredfaren går i løpet av et døgn fra nivå 2, moderat, til nivå 4, stor.

På Varsom.no skriver de at det forventes at det kan gå mange naturlig utløste våte skred, og noen skred vil trolig få langt utløp.

Mildværet kan også påvirke vedvarende svake lag både dypere i snødekket og høyere til fjells enn det som har vært tilfelle tidligere i vinter, og skred utløst på slike lag kan bli store eller svært store.