Voksne låner færre bøker hvert eneste år

Barnebøker går som varmt hvetebrød, men voksne låner stadig færre bøker.

FÆRRE VOKSNE LESERE: Voksne låner stadig færre bøker på biblioteket.  Foto: Aud-Marit Johansen

nyheter

Ifølge Klassekampen er 90 av de 100 mest utlånte bøkene i norske folkebiblioteker barnebøker.

Tall fra den nasjonale bibliotekstatistikken fra perioden 1987–2017 viser at utlånet av voksenbøker i denne perioden falt med 3,3 millioner, mens utlånet av barnebøker har økt med 2,1 millioner eksemplarer.


Debatt:

Begynnelsen på slutten for folkebibliotekene?

Folkebibliotekene er – enn så lenge – de mest brukte og likte kultur- og læringsarenaene i landet.

 

I gjennomsnitt lånte norske barn 9,4 bøker hver i 2017. Voksne lånte 1,8 bøker hver.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre mener utlånstallene for voksne synker blant annet fordi folk finner god informasjon på internett og ikke trenger bøker i like stor grad lenger.

Myhre sier til Klassekampen at det jobbes systematisk, blant annet gjennom Bokåret 2019, med å øke utlånet. Men han er mer opptatt av besøkstallene enn av utlånstallene.

– Bibliotekene har ikke noe volummål, sier han til avisa.


Ni av ti forfattere på utlånstoppen er norske

Norske krimbøker og romaner topper utlånsstatistikken til Tromsø bibliotek i 2018. Av de ti mest lånte bøkene, var ni skrevet av norske forfattere. Én forfatter utmerker seg som spesielt populær.