Vil ha ti millioner til moderne skilting av Tromsø sentrum

For tilreisende, nyinnflyttede og – sågar – folk som har bodd i byen i årevis er det vanskelig å orientere seg i Tromsø sentrum, mener direktøren i Tromsø Sentrum AS.

VEIVISERE: Tromsø Sentrum AS ønsker blant annet at gang- og sykkelveier gjennom sentrum skal bli bedre og oppdaterte om fe.ks hvor langt det er til stedet det er skiltet til. Ill: Tromsø Sentrum AS 

nyheter

– Vet du hvor flybussen går? Eller hvor det er en ledig parkeringsplass?

Det sier direktør i Tromsø Sentrum AS, Trude Ørpetvedt, som mener at sentrum ikke er så enkelt å skaffe seg overblikk over. Ikke engang for folk som definerer seg som ekte tromsøværinger.

– Derfor har vi utarbeidet et forslag basert på tjenestedesign-metoden for hvordan vi skal kunne få til bedre skilting i sentrum, sier hun, og forteller iTromsø at de har laget et forprosjekt med planer for bedre skilting. Onsdag var hun i kommunestyret for å informere politikerne om arbeidet.

– Vi tenker oss å få bedre elektroniske skilt, elektroniske pekere – og å få samlet i en app med informasjon og opplysninger om det du trenger, sier hun.

INFORMERTE: Trude Ørpetvedt informerte kommunestyrets politikere om arbeidet som utføres i Tromsø Sentrum AS. Blant annet om hvordan sentrum skal få bedre skilting. 

 

Mer enn veiskilt

Skilting kan være såmangt. For folk som sliter med å kjøre i Grønnegata handler det kanskje om veiskilt, men informasjon som etterspørres er langt mer omfattende.

– Vi ønsker at det skal være lett å få informasjon om turistinformasjon, kollektivtrafikk og andre samfunnstjenester – men også hvordan man finner fram til restauranter, parkeringsplasser, opplevelser og evenement, sier Ørpetvedt.

Forprosjektet skal presenteres i løpet av våren, og deretter vil det bli søkt om midler fra forskjellig hold.

PARKERINGSOVERSIKT: Slik ser Tromsø Sentrum AS for seg at man kan få en oversikt over hvor det finnes ledige parkeringsplasser i sentrum. Ill: Tromsø Sentrum AS 

 

Budsjett på ti millioner kroner

– Kostnaden for hele prosjektet er beregnet til cirka ti millioner kroner, sier Ørpetvedt.

Det er vel å merke for hele prosjektet, men Ørpetvedt sier at det vil være mulig å arbeide med en trinnvis innføring.

– Vi ser for oss en tretrinnsrakett der vi først får innført forskjellige løsninger på skiltingen, sier hun.

Tromsø Sentrum AS ønsker å følgende prioriteringsrekkefølge.

• Nye fysiske veivisere og merking av gå- og sykkelstier gjennom sentrum.

• Digitale tavler med oversikt over ledige parkeringsplasser i sentrum.

• Digitale informasjonstavler og en appløsning som samler all informasjon.

På spørsmål under presentasjonen i kommunestyret om hvordan løsningene skal finansieres svarte hun følgende:

– Det vil være et spleiselag, og vi har brukt mye ressurser og tid på forprosjektet fra Tromsø Sentrum AS sin side.

INFO: Digitale informasjonstavler og en appløsning med informasjon om tjenestetilbud, restauranter, butikker osv. er en av de ønskede skiltingsløsningene som foreslås av Tromsø Sentrum AS. Ill: Tromsø Sentrum AS 

 

Moderne info-løsninger

Direktøren mener at det er på høy tid at Tromsø får en mer fremoverlent skilting.

– De fleste større byer har skilting som gjør det lett å finne fram og få informasjon om tjenestene som tilbys. Vi må kunne geleide folk på en god måte, sier hun og legger til:

– Det er viktig for både tilreisende, fastboende og for nyinnflyttede, sier hun.

PEKERE: Besøkende og fastboende skal få bedre informasjon om hvor ting i sentrum er å finne. Ill: Tromsø Sentrum AS