Råfisklaget jakter årets kvalitetsfisker

Kjenner du en yrkesfisker som fortjener heder og ære? Råfisklaget ber publikum om hjelp til å nominere kandidater til årets prisutdeling.

STATUETT: Markedskonsulent i Norges Råfisklag, Eve Falck, holder statuetten som årets kvalitetsfisker får til odel og eie. Foto: Norges Råfisklag 

nyheter

– Vi har mange inspirerende fiskere og fartøy som strekker seg ekstra langt for å levere fisk av aller ypperste kvalitet i vårt distrikt. Med denne prisen skal vi løfte disse fram og hedre dem, sier markedskonsulent Eve Falck i Norges Råfisklag.

Strenge krav til vinneren

Det er 16. gang fiskesalgslaget deler ut prisen. Prisen deles ut til én eller flere fiskere, eller hele mannskap, på fartøy som utøver sitt fiskeri med gode kvalitetsholdninger. Kåringen går av stabelen 14. mai, under årsmøtet til Råfisklaget.

Ifølge Falck kan alle nominere kandidater, og en fagjury vil gå gjennom forslagene og sjekke referanser hos fiskekjøpere og kvalitetskontrollører. Forslagene må ha bakgrunn i fangst levert i fiskesalgslagets distrikt, som strekker seg fra Nordmøre til Finnmark.

– Det er ingen restriksjoner på båttype, redskapstype eller fiskerier, men det stilles strenge krav til vinneren. Vi ser etter kandidater med gode holdninger til kvalitet, og som avpasser fangsten i forhold til båtens kapasitet, sier Falck, og fortsetter:

– Det betyr blant annet å utstyre båten sin for umiddelbar bløgging, utbløding og kjøling, og levere den beste fisken uansett om det er gode eller dårlige tider. Samtidig er vi opptatt av at «Årets kvalitetsfisker» skal være et godt forbilde for andre.


Debatt:

Dårlig kvalitet på fisk fra kystflåten – hva så?

I 2017 la Norges Råfisklag fram resultatene av sitt kvalitetstilsyn. Her ble det dokumentert at kvaliteten fra kystflåtens landinger av fersk fisk varierer og at en stor andel har redusert kvalitet.

 

Rom for forbedring

Hun mener det er viktig å fortsatt være bevisst på kvalitetsarbeid i næringen, selv om norsk villfisk i hovedsak har god kvalitet.

– Våre kontroller viser at det er rom for forbedring. Vi ser at det ligger et stort potensial for enda større verdiskapning i næringen og da er kvalitetsarbeidet essensielt. Vi har faste kvoter på de fleste fiskearter og økt verdiskapning kommer dermed gjennom økt pris for fisken i markedene, sier hun.

Ifølge Nofima kan fisken holde seg fersk i to uker dersom fiskeren gjør alt hundre prosent riktig fra starten av. Det krever blant annet at fisken er svært godt utblødd og kjølt ned til null grader allerede om bord i båten. I tillegg må fisken skånes for slag og oppbevares i kaldt vann. Dette er av avgjørende betydning når ferskfisken skal fraktes til markedene som er lengst unna, som Tyskland, Frankrike og Spania.

I fjor ble Tor Inge Nilsen fra Ballstad kåret til «Årets kvalitetsfisker».


Kysttorsk blir markedsført som skrei: – Noen vil kalle det torsk, mens andre vil kalle det skrei

Er skreien de selger i butikkene virkelig skrei? Både fiskehandlere og eksperter mener det er vanskelig å slå fast om den fisken som selges i butikkene faktisk er skrei.