Eiendomsskatten er lagt ut

Tromsø kommune melder på sin nettside at det nå er mulig å se listene for eiendomsskatten.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn i seks uker fra 1. mars 2019. Listen kan ses på rådhuset eller der er mulig å laste ned eiendomsskattelisten fra nettsiden.

Søknad om fritak for eiendomsskatt for skatteåret 2019 må være levert innen utgangen av 2019. Eventuell klage på grunnlaget for eiendomsskatten må sendes innen 12. april 2019.