Ber om svar etter tips om turistlavvoer på Kvaløya

Nord Gruppen AS må redegjøre for oppføringen av lavvoene.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

I et brev til Nord Gruppen AS ber Tromsø kommune om redegjørelse etter et anonymt tips om at to lavvoer skal være oppført på eiendommen 69/10 på Kvaløya i forbindelse med turisme.

Det vises til at dette er arealer som skal være ubebygget eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift.

– Før vi tar stilling til saken ber vi om redegjørelse for de faktiske forhold, og dersom dere mener at tiltakene ikke er søknadspliktige ber vi om at dette begrunnes, skriver kommunen.