Endringer i byens næringsliv:

Nytt byggefirma konkurs og nyetableringer

Et nytt firma innen bygg- og anlegg er konkurs – denne gang M.C. Karol.

bobestyrer: Advokat Jan Halstein Haugnes er oppnevnt av tingretten. 

nyheter

Ifølge kjennelsen fra tingretten er det Skatt Nord som har begjært enkeltpersonforetak M.C. Karol Stanislaw Czarnota i Krokelvdalen konkurs. Grunnen er manglende innbetaling av merverdiavgift og skatt – i alt 550.000 kroner. I kjennelsen fra dommer Knut Rye-Holmboe heter det videre at skyldneren ikke møtte i retten og hadde heller ikke gyldig fraværsgrunn. Første skiftesamling blir i medio mai.