Tromsø-bilistene blant dem som bruker piggdekk mest

I de fleste store byene sør i landet er piggfriandelen på over 85 prosent. I Tromsø er den på 17.

PIGG: Sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen. Foto: Håkon Aurlien 

nyheter

På landsbasis blir bilister flinkere og flinkere til å velge piggfritt fremfor piggdekk, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. De har telt 27.000 biler i 13 norske byer og byområder i vinter.

– Det er gledelig at piggfriandelen øker i hele landet. Det er betryggende at piggfriandelen stabiliserer seg på et meget høyt nivå i de tre største byene. Pigg-bruken er en viktig årsak til problemer med veistøv. Når støvet blir så fint at det holder seg svevende i lufta, kan det pustes inn og irritere luftveiene. Mange tåler ikke dette og blir syke, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen i pressemeldingen.


Vil øke piggdekkpanten med 40 prosent

Administrasjonen i kommunen foreslår å øke piggdekkpanten med 40 prosent til 1.400 kroner

 

I Tromsø er andelen imidlertid fortsatt svært høy. Kun 17 prosent av tromsøbilistene som er telt i undersøkelsen kjører piggfritt. I Nord-Norge bruker folk mer piggdekk. Her er piggfriandelen under 20 prosent, men også her øker den.

På toppen finner vi Oslo, Bergen, Asker/Bærum, Stavanger og Sandnes – alle med en piggfriandel på over 85 prosent. Oslo er helt på topp med 91 prosent. Det er piggdekkgebyr både i Oslo og Bergen.

Trondheim økte kraftig da de innførte piggdekkgebyret i 2016. Stavanger innførte gebyrordningen i 2017. Det førte til et sprang fra 75 til 86 prosent i 2018. I år er den stabil på 85 prosent.


NAF krever strengere krav og flere kontroller av vogntog

NAF mener vogntog som ikke er skodd for norske vinterveier utgjør en uakseptabel risiko for bilistene.

 

Svevestøv har dokumentert negativ helseeffekt. Luftforurensing er fortsatt blant de ti viktigste risikofaktorer for død, ifølge Folkehelseinstituttet. Jo mer svevestøv og jo lenger opphold i luft med mye svevestøv, desto større er risikoen for helseskade.

I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv i forurensningsforskriften blir overskredet, heter det i pressemeldingen.