12 festivaler deler på 1,5 mill. kroner

Fylkeskommunen delte ut til sammen 2,1 millioner kroner i festivalstøtte mandag – og av disse går halvannen million kroner til 12 tromsøfestivaler.

100.000 KRONER: Nordlysfestivalen får 250.000 kroner i støtte fra fylket i 2019. Foto: Marius Hansen 

nyheter

Mest penger får den internasjonale filmfestivalen i Tromsø, som er bevilget 450.000 kroner. TIFF får støtte over en treårsperiode, og de 450.000 kronene som bevilges i 2019 er for år to.

Mange festivaler får støtte

Nest størst utbetaling får Nordlysfestivalen som vil motta en kvart million kroner – også den for år to i et treårig støtteløp.


Disse får festivalstøtte i 2017

16 festivaler i tromsøregionen ligger an til å få økonomisk støtte fra Troms fylkeskommune. Spesielt én festival peker seg ut med hensyn til hvor mye de får.


En rekke festivaler får 100.000 kroner, blant annet NUFF, Insomnia, Ordkalotten, Tromsø Jazzfestival og Vårscenefest.

De øvrige tromsøfestivalene som får støtte er Buktafestivalen, Open Out, Samisk Uke, Tromsø internasjonale kirkefestival og Arctic Opera.

Det er kommet inn 37 søknader fra hele fylket, og ifølge Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for næring og kultur, så er dette rekord.


Nytt pengedryss over Tromsø Jazzfestival

Tildelingslistene for Kulturrådets festivalstøtte kom denne uka. Ingen festivaler får større økning enn Tromsø Jazzfestival.


– Dekker både nisje og bredde

– Troms er utrolig heldige som har mange sterke og gode festivaler, både store og små, og vi dekker både nisje og bredde. Mange aktører betyr også en strengere prioritering innenfor den potten vi har til rådighet, uttaler hun i en pressemelding.