Debatt:

Vi skylder å tilby de reisende en langt bedre løsning enn vi har i dag

PRESISERER: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen har skrevet en kronikk for å klargjøre noen av påstandene som kom fram i et annet innlegg tidligere denne uken.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Gunnar Nerdrum skriver et debattinnlegg i iTromsø onsdag 20. mars om havneterminalen. Engasjement er bra, men det er ikke helt lett å få tak i hva som er hans egentlige budskap – fordelingspolitikk, Tromsø Havns sin eventuelle mangel på sunn fornuft eller at det fører til et stort samfunnsmessig tap når de reisende må å gå igjennom terminalen og bruke 2–3 minutter ekstra på dette?

At det er brukt mye penger på terminalen tror jeg ingen er uenige om og jeg har stor forståelse for at Nerdrum, og sikkert mange med ham, mener at det er brukt nok nå. 23 millioner er mye penger, men i prosent av den totale investeringen på 436 millioner og den positive verdien en ny løsning vil ha for de mer enn 300.000 reisende som bruker denne delen av terminalen hvert år, er det forsvarlig.

Jeg respekterer fullt ut at synspunktene på hva som er fornuftig og rettferdig fordeling av fellesskapets goder er ulike. Mitt syn er at dette er en riktig og nødvendig investering. Terminalen skal stå der i mange år og svært mange har nytte av denne. Vi skylder å tilby de reisende en langt bedre løsning enn vi har i dag!

La meg kommentere det at Tromsø Havn ikke vil åpne opp for at de reisende skal kunne gå over kaia (som ikke er et fortau, som Nerdrum feilaktig skriver). Er det slik at havnedirektøren og hans stab mangler sunn fornuft, slik Nerdrum antyder, eller kan det være slik at Tromsø Havn nettopp har en faglig innsikt kombinert med at vi tar et ansvar for passasjerenes sikkerhet som gjør at vi ser løsninger og må forholde oss til realiteter som Nerdrum ikke gjør?


Fylket gir 10 millioner kroner til å forbedre hurtigbåt-adkomsten i Tromsø

Tromsø Havn skal bygge om for totalt 23 millioner kroner.


Hvorfor ankomst og avgang direkte over kaia ikke er ønskelig, er krevende å forklare med ord. La meg likevel forsøke. Kaia er tidvis sterkt trafikkbelastet. Det dreier seg om busser som kommer kjørende ut av bygget og som tidvis trenger å bruke deler av kaia (overheng) før de svinger ut mot The Edge. Kaia brukes til logistikkoperasjoner som bunkers, proviant og diverse servicetjenester til hurtigbåtene og andre fartøyer som ligger fortøyd langs kaia (se bilde).

Flere utfordringer: Bildet illustrerer daglige hendelser hvor varebil på kai leverer vasketjeneste til Hurtigbåten, bunkersbil leverer bunkers til hurtigbåtene, en person åpner bom for å levere noe antakeligvis til lageret til Hurtigbåtene mens en buss kommer ut.  Foto: Tromsø Havn

Mange av båtene som legger til og forlater kaia må bruke en spring når de skal inn/ut. Det vil si et kraftig tau som belastes hardt da båten må bruke egen maskinkraft for å legge til og forlate kaia. Skulle en slik trosse ryke, vil den potensielt kunne gjøre stor skade på forbipasserende. At det også av hensyn til effektiv passasjerlogistikk gjør det krevende å la passasjerer gå langs kaia er underordnet, men også det et poeng.

Summen av disse forholdene gjør dessverre at det ikke er mulig å lage en effektiv beskyttelse for passasjerene mot sjøsiden, noe som er helt vesentlig når man skal slippe så mange mennesker over kaia i samtid. Det er nødvendig å minne om at dagens båter har en kapasitet på cirka 250 mennesker og de som settes inn fra 2021 har en kapasitet på cirka 300 reisende. Det er altså tilnærmet dobbelt så mange mennesker som det kommer ut av et fly av typen 737.

Nordmenn, og det er stort sett de som reiser med hurtigbåtene, er ikke alltid like flinke til å gå i kø som blant annet våre venner fra Asia. De fleste av oss prøver gjerne å komme forbi dem som går litt saktere og det kan bli både knuffing og uhell. Skulle alle disse reisende gå i en slags kø langs kaia, er det fra vårt ståsted forbundet med en viss fare for at noen kan falle i sjøen.


Her ligger én av de tre splitter nye hurtigbåtene

Her ligger den første av de tre nye hurtigbåtene som settes i drift mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad fra neste år.


Det er riktig at det er mulig å gå lags kaia rett nedenfor hovedinngangen til The Edge, men denne delen av kaia er ikke brukt til logistikkoperasjoner slik som på hurtigbåtkaia, og vi snakker om et meget begrenset antall mennesker som i samtid benytter denne kaien. En tilsvarende løsning kan dermed ikke etableres på den kaia som går ned mot hurtigbåtene.

Vi i Tromsø Havn har nøye observert de reisende sin adferd siden terminalen åpnet for snart 10 måneder siden. Vi registrerer at fylkestrafikk, rederi og Tromsø Havn i samspill fortsatt har noen forbedringspunkter, men det store bildet er at trafikken flyter nokså greit i dag.

Vi har likevel for lenge siden erkjent at den store utfordringen (blant annet trappa) ikke kan løses uten at vi gjør en ombygging. Det vil åpne opp for en ny løsning («tubeløsningen») som vi mener vil gjøre situasjonen langt bedre for både avstigende og påstigende passasjerer.

At de reisende må bruke 2-3 minutter ekstra for å komme seg trygt inn og ut av hurtigbåtene er i dette lys en liten pris å betale.


Kommentaren

Skjenkepolitikk, næringspolitikk og dumme selvmotsigelser

En restaurantkjede får ikke skjenke alkohol i et kjøpesenter. Næringsfiendtlig eller edruskapspolitisk nødvendighet? Dét er spørsmålet.