Debatt:

«Vi vil ikke høre flere vonde historier om barn og unge som blir holdt utenfor. Vi har alle et ansvar»

En gutt på 9 år med cerebral parese blir trakassert i skisporet når han faller i løypa. Klassen til en 15 år gammel gutt skal på badetur som skoleavslutning. Fordi han bruker rullestol mener skolen det er bedre at han drar og mater ender, alene med assistenten sin. Høres dette ut som en aprilspøk?

Illustrasjon: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

nyheter

Det er dessverre ingen spøk. Dette er virkeligheten til barn og unge i Norge som blir ekskludert fra fellesskapet. Gutten i løypa er glad i å gå på lange skiturer, til tross for sine fysiske begrensninger. Men han opplever at voksne slenger stygge bemerkninger og ler av ham, de tråkker over skiene hans og presser seg forbi. Gutten som ikke fikk dra på badetur med klassen elsker å bade, og ville fint klart å være med sammen med en assistent.

Dette er vonde historier om fordommer og diskriminering som hindrer barn i å få delta. For lek og aktivitet på fritiden er ikke for alle. Vi leser og hører om barn som blir holdt utenfor. Redd Barna har snakket med barn og unge som forteller oss at det kan koste 20.000 kroner i året å spille fotball.

At de ikke kommer seg på turn for det er ingen transport. At de ikke har noe sted å være på fritiden. Barn og unge med funksjonsnedsettelser opplever at voksne ikke tror de kan være med på aktiviteter, og de spør ikke barna om hva som skal til.

Noen barrierer ser vi tydelig, som store avstander og manglende kollektivtilbud, eller trappetrinn og områder det er vanskelig å komme til med rullestol. Eller at inngangsbilletten for å være med er altfor dyr, med semesteravgift, utstyr, turer og treningsleirer.

Med stadig flere som vokser opp i fattige familier, blir forskjellene ekstra synlige. En annen barriere er språk. Barn og unge som er nye i Norge, får ofte ikke informasjon på et språk de eller foreldrene forstår.

Dette er barrierer som barn og unge har løftet fram. Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Fritidserklæringen som regjeringen har initiert slår fast at alle barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter. Men både barn og voksne forteller Redd Barna at de ikke vet at lek og fritid er en rettighet. Denne rettigheten er så viktig, for fritidsaktiviteter er med på å forme hvem du er, og hvilke muligheter du får. På fritidsarenaen treffer barn venner, bygger nettverk, finner ut av interesser og utvikler evner.

Barrierer finnes i ethvert lokalsamfunn, også i Tromsø. For å skape endring, må vi vite hvor skoen trykker. Dette vet vi som har vokst opp eller bor i Tromsø best. Derfor oppfordrer Redd Barna alle til å si ifra til lokalpolitikerne hvilke barrierer barn og unge møter, og hvordan vi kan skape en inkluderende fritidsarena.

Nå er det snart lokalvalg, og barn trenger at voksne stemmer fram politikere som lover å ta barns rettigheter på alvor. Vi vil ikke høre flere vonde historier om barn og unge som blir holdt utenfor. Vi har alle et ansvar.