Fare for streik: Brudd i forhandlingene mellom pilotene og SAS i hele Skandinavia

Det er brudd i pilotforhandlingene i SAS i hele Skandinavia, og saken går videre til Riksmeklingsmannen i Norge.

  Foto: Marius Hansen

nyheter

Det er brudd i pilotforhandlingene i SAS i hele Skandinavia.

– Det er stor avstand mellom partene, og vi har ikke sett noen reelle bevegelser som gjør det forhåndstjenelig å fortsette forhandlingene, sier leder i Norske SAS-Flygeres Forening (NSF), Christian Laulund til E24.

SPG har meldt konflikt fra klokken 00:00 fredag 26. april i Danmark, Norge og Sverige.

Det har tidligere vært brudd i forhandlingene i både Sverige og Norge, ifølge NSF som sier forhandlingene i Danmark var siste håpet.

– Vi trenger en tredjepart for å få oss gjennom disse forhandlingene, og det er derfor vi tar dette til Riksmeklingsmannen i Norge, sier Laulund.

Åpner for streik etter påske

En konflikt vil tidligst bryte ut etter påske, hvis ikke partene lykkes med megling.

Påsketrafikken vil derfor ikke bli berørt for passasjerene.

– Hovedmålet med at en eventuell streik skjer etter ferien er at det er viktig for oss å skåne passasjerene, sier Laulund.

Pilot-representanten sier det ikke har noen hensikt for dem å ødelegge ferien til tusenvis av reisende.

– Etter påske blir det opp til SAS om trafikken går som normalt, sier Laulund.

SAS Pilot Group (SPG), som består av SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark, har tidligere brutt forhandlingene i Norge og Sverige.

Mandag ble pilotforhandlingene brutt også i Danmark, og forhandlingene går nå til mekling. 

Pilotforeningen ønsker ikke å kommentere nøyaktig hvor mange piloter de er forberedt på å ta ut i en mulig streik.

Sakens kjerne

Pilotene og selskapet har til tross for forhandlinger i både Norge, Sverige og Danmark ikke kommet inn på temaet lønn enda.

Det man har ønsket å diskutere er en eksisterende avtale pilotene har med selskapet om blant annet karrièrevei og ansiennitet, som SAS ønsker å si opp.

– Vi ønsker å vite hvorfor selskapet vil si opp denne avtalen, men det har vi ikke fått noe svar på, og selskapet ønsker heller ikke å svare på det, sier Laulund og fortsetter:

– Det er vanskelig å forstår hvorfor man vil bytte ut en avtale i en periode hvor selskapet har tjent milliarder av kroner med den gamle avtalen på plass.

Når dette har blitt avklart, går forhandlingene videre til spørsmål om lønn.

– Det har blitt et etterslep på lønn mellom SAS-piloter og andre konkurrerende selskaper etter at vi godtok kutt i lønnen tilbake i 2012. Vi ønsker selvsagt å tette dette gapet, sier Laulund.

Aksjen faller 

SAS-aksjen går litt ned i Stockholm etter at flyselskapet varslet mulig streik etter brudd i pilotforhandlingene i hele Skandinavia.

Aksjen er ned 1,02 prosent – etter en nedgang i kjølvannet av meldingen.