Mener grensekontroller ikke er nok mot farlige vogntog

Samferdselsminister Jon Georg Dale mener kontroller ved fjelloverganger er minst like viktige som kontroller ved grensen.

Vil ha flere kontroller: Samferdselsminister Jon Georg Dale.   Foto: Scanpix

nyheter

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet uttaler ministeren seg om kjøretøykontroll, med tanke på de mange ulykkene som har vært på veiene i vinter.

– Det skal være trygt å ferdes langs norske vinterveier. Derfor er det nødvendig med tungbilkontroller både på grensa og på veiene inne i landet. To storkontroller i vinter, en på grensa ved Ørje og en ved fjellovergangen ved Lærdal, viste at kontroller ved fjellovergangene er minst like viktige som kontroller ved grensa, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i pressemeldingen.


Krever tiltak for å stoppe livsfarlige kjøretøy:

– Vi kan ikke la utenlandske vogntog ta flere liv

Senterpartiet krever blant annet obligatoriske kurs for utenlandske vogntogsjåfører.

 

Han mener at det ikke er nødvendig å stoppe alle tunge kjøretøy på grensa.

– I lys av de ulykkene vi har hatt i vinter med vogntog, har mange tatt til orde for at vi må stoppe alle tunge kjøretøy på grensa. Erfaringene viser nå at et slikt tiltak ikke nødvendigvis er det som vil gi oss det beste resultatet, seier Dale i meldingen.


17 har mistet livet i trafikken i år – tunge kjøretøy involvert i elleve dødsfall

Tunge kjøretøy har vært involvert i vel halvparten av dødsulykkene i år. Til sammen har 17 mistet livet på norske veier, én mer enn til samme tid i fjor.

 

Han mener det er mer nyttig med målrettede kontroller, da han opplever det som tid- og ressurskrevende å skulle stoppe alle kjøretøy.

– Vi så under storkontrollen ved Ørje at det fort dannet seg en lang kø av vogntog langs veien, noe som ga trafikale problemer. Det er ikke mulig å stoppe alle tunge kjøretøy som kommer inn til landet, og det er langt mer nyttig med målrettede kontroller. Da stopper vi de som mest sannsynlig har mangler, før de andre kan kjøre videre. Vi ønsker å stanse de som bryter regelverket, og unødig forsinke de som har alt i orden, sier Dale i pressemeldingen.


Bjørnar Moxnes (R) tok opp saken om Charlie Dan Lind på Stortinget:

Vil ha døgnkontinuerlig kontroll og gi bøter på en halv million kroner

– Det er forferdelig at Lind må oppleve det her, og flere kommer til å oppleve det samme hvis ikke regjeringen gjør noe med det, sier Bjørnar Moxnes som tok opp saken om Charlie i Stortingets spørretime.