Gir én million til foreninger som vil rydde i fjæra

Norges Råfisklag setter av én million kroner for å sikre søppelfri fjære i år.

RYDDEAKSJONER: Norges Råfisklag vil gi penger til lag og foreninger som vil rydde fjæra for søppel. Her er Lisbeth N. Drotz i råfisklaget. Foto: Norges Råfisklag 

nyheter

I år, som i fjor, vil råfisklaget la lag og foreninger søke støtte til ryddeaksjoner i fjæra.

«Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle. Villfisknæringen er spesielt tett på problemet og ønsker å være en del av løsningen», heter det i en pressemelding.

– Vi håper det blir mange søkere og mange flotte ryddeaksjoner. Det å forhindre at plast og annet søppel havner i havet, er noe vi må fokusere på gjennom hele året, sier Lisbeth N. Drotz i Norges Råfisklag.


Plukket over tre tonn plast: – Det var enorme mengder søppel

Enorme mengder med plast preger Troms-strendene. I løpet av tre timer fikk et stort ryddeteam bare pirket i overflaten av problemet.