Skal bruke 175 millioner kroner på ny asfalt til fylkesveiene i Troms

167 kilometer fylkesvei skal få nytt dekke. På deler av strekningen skal de bruke mer miljøvennlig asfalt.

NY ASFALT: Langnestunnelen er blant veistrekningene som etter planen skal få ny asfalt i løpet av 2019.  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

Troms fylkeskommune melder i en pressemelding at Fylkesrådet skal bruke 175 millioner kroner til dekkelegging av fylkesveiene. Dette er 65 millioner kroner mer enn i 2018.


Henger etter på oppmaling av gangfelt i sentrum

Tromsø kommune sier det har blitt nedprioritert, men at arbeidet starter denne uka.

 

– Årets dekkeleggingsprogram på fylkesvei er det mest omfattende vi har hatt på flere år, og innebærer et løft når det gjelder å utbedre dekket på 167 kilometer av fylkesveinettet. I tillegg til dekkeleggingen, vil det også bli gjort en del vedlikeholdsarbeider som utskifting av stikkrenner og grøfting, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), i pressemeldingen.


Disse veistrekningene får nytt dekke i Tromsø kommune:
  • Fv. 858: Skavberget N – x54/Tisnes (2.799 m)
  • Fv. 858: Uteng–Uteng N (1.230 m)
  • Fv. 862: RK KV.SL X Kobbevn.–Storelva X (2.190 m)
  • Fv. 862: Vikaneset–Henrikvik X fv57 (548 m)
  • Fv. 862: Langnestunnelen (1.723)
  • Fv. 862: RK Kvaløysletta x863–RK Kvaløysletta (86 m)
  • Fv. 862: Strand (85 m)
 

Mer miljøvennlig

Det er YIT som har vunnet anbudskontrakten på alle asfaltkontraktene i Tromsø denne sesongen.

Totalt skal 167.406 meter med asfalt legges, og deler av strekningen skal dekkes med mer miljøvennlig asfalt.

– Nytt av året er at det også er stilt strenge miljøkrav, blant annet for å holde nede CO2-utslippene. Rundt 40 prosent av den asfalten som skal legges i år er såkalt lavtemperaturasfalt, som gir en reduksjon på cirka 30 prosent CO2 per tonn asfalt som produseres. Bruken av denne asfalttypen vil også gi en gevinst i form av bedre arbeidsmiljø for dem som legger asfalten, sier Prestbakmo.


Disse veiene skal få ny asfalt

Tromsø kommune har publisert en liste over veier de vil prioritere å utbredre i månedene framover.

 

10.000 meter i Tromsø

I Tromsø skal det legges nytt veidekke på 10.161 meter av fylkesveiene.

Fylkeskommunen tar forbehold om at enkelte strekninger kan utgå på grunn av eventuelle kostnadsøkninger eller økte behov andre steder.