Her kommer vindmølledelene inn til Tromsø

I dag ankommer tårndelene til vindmølleprosjektet på Kvitfjell Tønsnes industrihavn.

Her har vindmølle-lasten ankommet land.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

De neste månedene skal industrihavna ved Tønsnes blant annet brukes som logistikkbase i forbindelse med inn- og utskipning av vindmølleparken på Kvaløya.

Det er totalt 67 vindmøller som skal plasseres på Kvitfjell og Raudfjell.

Fredag morgen fikk iTromsø flere tips om at det var observert et utenlandsk skip. Dette er altså skipet som frakter tårndeler til prosjektet på Kvitfjell.


Etterlyser «terrorsikring» av havneanlegg på Skattøra

Kystverket mener Tromsø Mekaniske bryter forskriften om terrorsikring av havneanlegg mot terrorhandlinger etter anløp av internasjonale skip.


Skipet er nå på tur inn til kai ved det som tidligere het Grøtsund, og skal starte lossingen i løpet av formiddagen, sier Lasse Holm i Holm Agency fredag morgen.

Han er skipets agent og lokal bistandsyter til de som har logistikkprosjektet.

Skipet er et av mange som vil komme i tiden fremover.   Foto: iTromsø-tipser

 

Skipet, som kommer fra Indonesia, har en last som består av om lag 60 tårnmoduler og lasten skal, ifølge Holm, veie cirka 100 tonn.

Ifølge agenten er det litt av en logistikkprosess å få losset disse skipene.


Avgjort i departementet:

Stanser vindkraftprosjekt på Kvaløya

Olje- og energidepartementet (OED) trekker tilbake konsesjonen for det planlagte vindkraftverket på Sandhaugen på Kvaløya.


Båten kommer til kai, så må de involverte partene sjekke at alt er ok før vi starter lossingen, sier Holm.


I denne omgang er det kun dette skipet som ankommer Tromsø.

Resten vil komme litt senere, mest sannynlig i mai en gang, sier Holm.