Opposisjonen vil avvikle 350-kroners grensen for netthandel i sommer

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil kutte ut momsfritaket på netthandel med virkning fra 1. august. Regjeringen vil utsette avviklingen til 2020.

PAKKE-EKSPLOSJON: Antallet kinesiske pakker til Norge har eksplodert de siste årene. Posten mener momsfritaket på netthandel under 350 kroner på bort, men i 2020. Virke som representerer handelsnæringen mener fritaket må bort så snart som mulig.  Foto: JØRGEN BRAASTAD/VG

nyheter

E24: Det viser næringskomiteens innstilling til stortingsmeldingen om handel.

– Norsk handel fortsetter å blø, men regjeringen vil fortsatt utsette avviklingen av 350-kroners grensen, sier Harald J. Andersen, direktør for Virke Handel.

Han ber regjeringen lytte til opposisjonen.


Dette er 350-kronersgrensen
  • Regjeringen økte i 2014 grensen for toll- og avgiftsfri netthandel fra utlandet fra 200 kroner til 350 kroner (inkludert frakt og forsikring).
  • Det betyr at du hverken skal betale merverdiavgift eller toll på varer du kjøper fra utenlandske butikker og mottar som forsendelser til Norge.
  • For alle varer unntatt bøker må du alltid betale 25 prosent mva. når verdien overstiger grensen. Merk at momsen beregnes av sluttprisen inkludert frakt. For noen varer, må du betale også betale toll.
  • 350-kronersgrensen gjelder ikke for alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer. Kjøper du alkohol i en utenlands nettbutikk, må du alltid betale avgifter. Tobakk kan du ikke kjøpe på internett uten spesiell tillatelse.
 

Mangler sidestykke

Ifølge Ap, Sp og SV vil flere aktører i næringslivet vil ha momsfritaket avviklet allerede fra 1. juli.

Opposisjonen på Stortinget begrunner sin innstilling med konsekvensene dette allerede skaper for norsk næringsliv, og får ikke overraskende stor støtte hos Virke-direktør Andersen.

– Norsk handel står overfor en av sine største omveltninger noensinne, så da blir det perverst å se at utenlandske konkurrenter har bedre vilkår enn norske bedrifter. Det mangler sidestykke, sier Andersen.

I 2016 økte nordmenns Kina-pakkebestillinger på nett med rundt 75 prosent. I 2017 bestillingene med ytterligere 50 prosent, opplyser Posten.

Tall fra SSB viser at importen av varer til under 350 kroner har vokst fra 4,2 milliarder i 2012, til 18,4 milliarder i 2017, som er de nyeste tallene tilgjengelig.


Tromsø-næringa krever fjerning av 350-kronersgrensa før julehandelen i år

Regjeringen vil fjerne 350-kronersgrensa på netthandel, men ikke før i 2020. Representanter fra næringa i Tromsø mener det er for lenge å vente.

 

Regjeringen

Motsvaret fra regjerings medlemmer i næringskomiteen er at en fjerning av momsfritaket vil bli bety stor omstilling for deler av norsk næringsliv.


Derfor vil Høyre, Frp, Venstre og KrF vente til man har en teknisk ordning som fungerer for alle parter, ifølge innstillingen.

Dette er i tråd med Stortingets vedtak fra i fjor om å avvikle momsfritaket i løpet av 2020.

Et av selskapene som har ønsket å utsette avviklingen er Posten, som behandler det store antallet pakker som kommer til Norge fra utlandet, hvor mesteparten av de mindre pakkene kommer fra Kina.


NRK: 350-kronersgrensen for momsfri netthandel fjernes fra 1. januar 2020

Den momsfrie grensen på 350 kroner for netthandel fjernes, men først fra 1. januar 2020. Det er KrF og regjeringspartiene blitt enige om etter det NRK erfarer.

 

Selskapet sier de frykter «svenske tilstander».

Da svenskene fjernet sitt momsfritak i mars 2018, meldte SVT om 400.000 uavhentede pakker som måtte sendes i retur. Det fremstår som et skrekkscenario, som Posten vil unngå.


Kommentaren

Taxfree er irrasjonelt og stupid. Fjern tøvet.

Det er ganske nøyaktig 102 år siden det ble innført forbud mot salg og servering av brennevin, noe som medførte en statlig hvit jul i Fedrelandet, og som vedvarte helt til 1927. Alt var ikke bedre før.