Skal kartlegge utbredelsen av brugde i norske farvann

Havforskningsinstituttet ber om hjelp fra publikum til observasjoner av den største fisken som ferdes i norsk farvann.

BRUGDE: Har du sett brugde? Da vil Havforskningsinstituttet vite når og hvor du så den.  Foto: J. Stafford-Deitsch

nyheter

Brugda er verdens nest største fisk, kun slått av hvalhai. I norske farvann er den imidlertid den største, med inntil elleve meter.

Forskere ved Havforskningsinstituttet skal nå kartlegge denne haiens vandringsmønster og utbredelse i norsk farvann, sammen med forskere fra Skottland.

– Til tross for at dette er en stor hai, vet vi fortsatt svært lite om brugda, forklarer havforsker og prosjektleder Claudia Junge til Havforskningsinstituttets nettsider.


Fisker fikk sjelden hai i garnet i Oslofjorden

En fisker håpet han hadde fått en kveite i garnet, men gjorde store øyne da han dro opp en kamtannhai utenfor Nesodden i Oslofjorden fredag.

 

Vil finne vandringsmønster

Brugda har med årene blitt et sjeldent syn på grunn av overfiske og lav reproduksjonsrate. Nå ønsker forskerne å fastslå hvordan det står til med bestanden. Målet for prosjektet er å få oversikt over fordeling og vandringsmønster gjennom årstidene, for eksempel for å se hvor den overvintrer.

Forskere i Skottland har allerede gjennomført studier som har vist at haier fra britiske farvann kan vandre over store avstander, og blant annet krysse Atlanteren og svømme til Newfoundland i Canada, skriver Havforskningsinstituttet.

– I dette samarbeidsprosjektet skal vi se om Norskekysten inngår i brugdas vandringsruter, forteller Junge.


Kjempehai på «Himmelblå»-øya

Gladstad (NTB): En av havets gigantiske skapninger lå tirsdag fortøyd ved kai på «Himmelblå»-øya Ylvingen på Helgelandskysten i Nordland.

 

Ber om hjelp fra publikum

Observasjoner av brugde kan registreres på Havforskningsinstituttets elektroniske skjema. Per i dag har vi rundt 50 publikumsobservasjoner av brugde de siste 15 årene, og selv om det er observert langs hele kysten, har de fleste observasjonene kommet fra Lofoten og mellom Ålesund og Trondheim.

Brugda er ufarlig for mennesker og spiser dyreplankton. Den er vanligvis bare sett i overflaten mens den spiser dyreplankton.

– Vi håper at de som ser brugde rapporterer inn når og hvor observasjonen fant sted. Hvis du har vært så heldig og observert brugde, vennligst gi oss beskjed, sier marinbiolog Marlén K. Myrlund til nettsidene.