Søkertallene til høyere utdanning:

8.272 personer hadde studier ved UiT som sitt førstevalg

I løpet av de siste fire årene har søkertallet økt med 25 prosent.

Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Torsdag formiddag presenterte Kunnskapsdepartementete vårens søkertall til høyere utdanning i Norge. Der fremkommer det at 8.272 personer hadde studier ved UiT som sitt førstevalg.

– Vi er fornøyd med årets søkertall, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT.

Selv om UiT og de andre store universitetene og høgskolene i Norge opplever en liten nedgang i antall søkere fra toppåret 2018, har økningen i antall studenter ved UiT vært stabilt god i mange år.  I 2015 var det 6628 som hadde UiT sin førstevalg.

Tidligere i år viste en undersøkelse at andelen UiT-studenter som er fornøyd og mener utdanningen er relevant for sin jobb har vært cirka 90 prosent og stabilt helt siden UiT begynte med sin kandidatundersøkelse i 2010. Mer enn 80 prosent av fjorårets avgangsstudenter gikk rett ut i jobb.
– Det viser at vi leverer gode kandidater som arbeidslivet trenger og som igjen fører til at studentene vil ta sin utdanning hos oss. Det er vi svært glade for, sier Anne Husebekk.

I år som i fjor, er det vanskeligst å få studieplass på bachelor i luftfartsfag og paramedisin, skriver universitetet i ei pressemelding.

I luftfartsfaget er det 191 søkere til 12 studieplasser, det vil si nesten 16 søkere per studieplass. I paramedisin er det 282 søkere til 20 studieplasser, mer enn 14 søkere per studieplass.

Også i medisin, fysioterapi, bachelor i spesialpedagogikk og masterutdanningen i rettsvitenskap, er det hard kamp om studieplassene.

Det var ifølge Husebekk knyttet spesielt stor spenning til årets søkertall på sykepleierutdanningen, som for første gang har karakterkrav i norsk og matematikk.

– Her ble det som forventet en nedgang i antall søkere i hele Norge, men fortsatt er det mer enn tre søkere per studieplass i Tromsø og flere søkere enn studieplasser i Narvik, Hammerfest og Harstad, sier hun.

I fjor hadde UiT en økning i antall søkere på 14,34 prosent, snittet for alle utdanningsinstitusjonene i Norge var på 4,73 prosent. I år er nedgangen ved UiT på 6,21 prosent, mens landsgjennomsnittet viser en nedgang på 2,3 prosent.