Slik blir rettssaken mot Svein Ludvigsen

11. juni starter rettssaken mot tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen i Nord-Troms tingrett. En lengre vitneliste og Ludvigsens samtaler og møter med fornærmede vil stå sentralt i saken.

TILTALT: Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen (72) er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang.   Foto: Stian Jakobsen/Folkebladet

nyheter

VG: Statsadvokat Tor Børge Nordmo opplyser at det vil bli ført om lag 35 vitner under den 10 dager lange rettssaken mot den tidligere embetsmannen og Høyre-politikeren Svein Ludvigsen.


Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen tiltalt for seksuelle overgrep

Statsadvokaten i Troms og Finnmark mener tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) gjentatte ganger og over mange år begikk seksuelle overgrep mot unge asylsøkere. Overgrepene skal blant annet ha skjedd på fylkeshuset.

 

Den tidligere fiskeriministeren må møte i Nord-Troms tingrett 11. juni tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgangmed tre unge enslige asylsøkere ved å gi inntrykk av at han kunne gi og frata dem statsborgerskap.

En av dem er lettere psykisk utviklingshemmet.


Statsadvokaten om Ludvigsens modus: – Han har gått fram på samme måte overfor alle de fornærmede

Statsadvokat Tor Børge Nordmo ser svært alvorlig på det tillitsbruddet påtalemyndigheten mener Svein Ludvigsen (72) har begått.

 

– Karaktervitner

Under etterforskningen tok politiet beslag i elektroniske lagringsmedier. Saken består i hovedsak i vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon mellom Ludvigsen og de fornærmede. Det vil også møte politivitner som skal forklare seg om etterforskningen av saken.

PÅTALEANSVARLIG: Statsadvokat Tor Børge Nordmo fører saken for påtalemyndigheten.  Foto: Lars Adrian Giske

 

Statsadvokat Nordmo opplyser at 5–6 personer fra politi og hjelpeapparat skal forklare seg om den umiddelbare kontakten med de fornærmede etter at straffesaken ble et faktum. Det er også innkalt sakkyndigvitner, samt fire behandlere.


Politiet har fått nye tips i saken mot Ludvigsen

I løpet av helgen har flere tatt kontakt med politiet med ny informasjon i saken mot overgrepstiltalte Svein Ludvigsen.

 

Det vil også bli ført vitner som jobbet på institusjonene hvor de fornærmede bodde.

– Det kommer også noen naboer, bekjentskaper, og det man kan oppfatte som en form for karaktervitner og samarbeidspartnere Ludvigsen har hatt i ulike verv, sier Nordmo.


Ludvigsens nye forsvarer: – Smart med en ny advokat som kan ha et nytt blikk på saken

Helt siden Svein Ludvigsen ble pågrepet i januar har han hatt Ulf E. Hansen som advokat. Kort tid etter at han ble tiltalt for seksuelle overgrep, byttet han forsvarer.

 

VG har vært i kontakt med en av Ludvigsens forsvarere, Kai Vaag, som ikke ønsker å kommentere denne saken utover å vise til at Ludvigsen nekter straffskyld.

– Dette er en ordinær straffesak, men med litt mer medieoppmerksomhet enn man er vant med, sier statsadvokat Nordmo, som på nåværende tidspunkt ikke ønsker å uttale seg påtalemyndighetens tanker om vitner og andre bevis.


Sommarøya slår ring om Svein Ludvigsen: – Han er en av oss

Noen mener enkelte banker er for store for å falle. På Sommarøy rystes nå grunnmuren under bygdas gamle banksjef, Svein Ludvigsen, når han starter sitt livs kamp mot overgrepsanklagene.

 

Badstue og hotellovernatting

Nordmo har tidligere uttalt at påtalemyndigheten mener man kan føre bevis for at det har funnet sted seksuell omgang. Overgrepene har ifølge tiltalen skjedd på flere ulike steder: Blant annet på Ludvigsens hytte, på hans bopel, på ulike hoteller og på Fylkeshuset i Tromsø.


Her skal overgrepene ha skjedd

Hjemme hos Svein Ludvigsen. På hytta hans. På Fylkeshuset. I parkerte biler og på hoteller.

 

Av lagmannsrettens fengslingskjennelse fra 15. januar, gikk det frem hvordan politiet den gang argumenterte for at Ludvigsen skulle holdes i varetekt:

«Siktede skal uten tilsynelatende aktverdig formål, og uten å gå via formelle kanaler, eller ved å varsle verger, ha etablert kontakt med flere mindreårige gutter som har hatt opphold på ulike institusjoner, og hvor han har invitert til middag, badstue, kjøreturer og hotellovernatting», skriver retten i sin oppsummering av påtalemyndighetens merknader.


Nå er det flere som trenger omtanke

Saken mot Svein Ludvigsen er fryktelig på alle måter. Men det er ikke bare den tiltalte som går gjennom en tøff tid nå.