UiT får 30 millioner kroner til oppgradering av bygg

Pengene skal blant annet brukes til å redusere klimagassutslippene til Naturfagbygget.

Naturfagbygget: Tidligere kjent som Gjennomgangsbygget, er Naturfagbygget et av de eldste byggene på universitetsområde. Bygget ligger like ovenfor universitetsområdet i Breivika, ved enden av Dramsveien.  Foto: Skjermdump Google Maps

nyheter

Ni universiteter og høyskoler får til sammen 161 millioner kroner til å oppgradere undervisningslokaler slik at de legger bedre til rette for nye undervisningsformer, mer læring og et godt psykososialt miljø for studentene fra Kunnskapsdepartementet.

UiT får 30 millioner til oppgradering av Naturfagbygget. Dette skal gi bedret areal for Institutt for geologi og dessuten redusere klimagassutslippene fra bygget, heter det i en pressemelding.

Prosjektet innebærer ifølge pressemeldingen, smarte grep for å gi bedre egnede lokaler for fagmiljøet, og som legger til rette for moderne og fremtidsrettet undervisning og forskning. En slik oppgradering av bygget vil dessuten være rimeligere enn å leie lokaler til fagmiljøet.

– Vi øker bevilgningene fra 75 millioner i fjor til 161 millioner kroner i 2019. Dette skal bidra til bedre forskning og undervisning. Det er dessuten god miljøøkonomi å legge opp til ny og bedre bruk av lokaler vi allerede har, fremfor å bygge nytt. Ved å gjøre dette får institusjonene brukt lokalene mer og bedre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen.