Nordea Markets venter fire rentehevinger de neste to årene

Nordea Markets tror Norges Bank vil heve renten to ganger til i år, og ytterligere to ganger neste år, men venter bare forsiktig kronestyrking.

NYE PROGNOSER: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets presenterer nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi onsdag. Bildet er fra en tidligere anledning.   Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

nyheter

E24: Nordea Markets tror på solid norsk vekst de neste årene, hovedsakelig drevet av økte oljeinvesteringer, til tross for global usikkerhet, skriver E24.

Det gir grunnlag for fire nye renteøkninger fra Norges Bank i løpet av 2019 og 2020, tror meglerhuset. Dermed vil styringsrenten ligge på 2,0 prosent ved utgangen av 2020, opp fra 1,75 prosent i Nordeas forrige prognoser fra januar.

I mars hevet Norges Bank renten til 1,0 prosent, og forrige uke ble det varslet et nytt rentehopp i juni.

– Ny vekst i oljeinvesteringene hjemme og ute er en viktig forklaring på at veksten i norsk økonomi er god. Nær alle pilene peker opp for norsk økonomi, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets' ferske konjunkturrapport.

Nøkkeltall, prognose fra januar i parentes:

  • Fastlands-BNP: 2,6 prosent i 2019 og 2,2 prosent i 2020 (2,6 og 2,1)
  • Lønnsvekst: 3,3 prosent i 2019 og 3,7 prosent i 2020 (uendret fra mars)
  • Ledighet (AKU): 3,4 prosent i 2019 og 3,0 prosent i 2020 (3,5 og 3,1)
  • Kjerneinflasjon: 2,4 prosent i 2019 og 2,1 prosent i 2020 (2,0 og 1,9)
  • Oljeinvesteringer: 13,0 prosent i 2019 og 2,0 prosent i 2020 (12,0 og 1,0)

Kronekursen i annerledeslandet

– God oljepris, en rekordsvak krone og vår spesielle næringsstruktur skjermer oss fra svakere vekst internasjonalt. Dermed kan Norges Bank øke rentene nokså alene i annerledeslandet Norge, skriver Olsen.

Nordea Markets spår at norske kroner vil styrke seg til 9,70 mot euro på tremåneders sikt fra dagens kurs på rundt 9,80, videre til 9,60 ved årsslutt, og 9,30 ved utgangen av 2020.

Norske kroner ligger på et svært svakt nivå historisk sett, til tross for økte renteforventninger i Norge i forhold til våre handelspartnere, og høyere oljepris.

– At kronekursen reagerer mindre på bedre utsikter for norsk økonomi og utsikter til høyere renter, gjør at vi tror på en veldig moderat kronestyrking de neste årene, står det i Nordea-rapporten.

Venter sideveis utvikling i boligprisene

Boligprisene har økt forsiktig den siste tiden, men sesongjustert var det ingen endring i april, ifølge Eiendom Norge.

– Fremover vil stigende renter legge en demper på etterspørselen, men et sterkt arbeidsmarked og tiltagende vekst i kjøpekraften tilsier at boligprisen likevel beveger seg sideveis de kommende årene, skriver Nordea Markets.

Igangsettingen av nye boliger har så vidt begynt å ta seg opp etter kraftig fall det siste året, og Nordea regner nå med en forsiktig vekst i boligbyggingen fremover.


Kjetil Emil Olsen kjøpte bolig for 6,8 millioner – nå vil han ha 6,5 millioner tilbake etter fukt i huset og muggsopp i bassenget

Den tidligere TIL-spilleren og kona har saksøkt et forsikringsselskap da de mener huset de kjøpte har så store fuktproblemer at det er ubeboelig.

 

Nedjusterer internasjonale utsikter

Utviklingen i norsk økonomi står i kontrast til det som skjer ute, der veksten er avtagende, usikkerheten om utviklingen er stor og renteoppgangen er satt på vent, skriver Nordea Markets.

– Det kommer stadig signaler om svakere vekst i våre naboland. Vi nedjusterer derfor anslagene for veksten internasjonalt og det er særlig i våre naboland vi er blitt mer pessimistiske.

I euroområdet kuttes prognosen for BNP-veksten med 0,2 prosentpoeng til henholdsvis 1,0 prosent i 2019 og 1,2 prosent i 2020.Nordea Markets venter heller ingen renteøkning fra Den europeiske sentralbanken ut 2020.


IMF mener norsk økonomi går svært godt: – Ikke bli selvtilfredse

Det internasjonale pengefondet (IMF) mener norsk økonomi går så bra at hovedrisikoen er selvtilfredshet. Boligmarkedet og unge uten arbeid bekymrer.

 

Handelskrig

Nordea Markets nevner også risikoen for ytterligere eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina.

– Selv om en type avtale mellom USA og Kina kan ligge i kortene, er det en reell risiko for at president Trump vil gå videre med tolltariffer på biler fra EU, blant andre, etter han er ferdig med Kina, skriver Nordea.– Det vil i så fall presse eurosonen til randen av resesjon.