Hver fjortende bompengekrone gikk til driften

Norske bompengeselskaper hadde driftskostnader på 780 millioner kroner i fjor.

SKAPER MISNØYE: 1. juni innføres en rekke nye bomstasjoner i Oslo. Til sammen blir det 53 bomstasjoner. Pengeinnkrevingen blir fordelt på tre bomringer.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

nyheter

De samlede bompengeinntektene steg i fjor til 11,0 milliarder kroner fra 10,2 milliarder året før. 

Men før det offentlige kan nyte av de midlene, må man regne inn kostnader tilknyttet drift av bompengevirksomheten.

De totale driftskostnadene for landets bompengeselskaper økte i fjor til 780 millioner kroner fra 767 millioner i 2017. Dermed gikk hver fjortende krone til drift – eller omtrent 1 krone og 20 øre per passering.

– Vi er ikke fornøyd med kostnadene som har vært, og derfor har vi tatt grep og redusert antall selskaper. Den effekten får vi ikke fullt ut før i 2020, men jeg har fått indikasjoner på at trenden er nedadgående i år, sier samferdselspolitisk talsmann Morten Stordalen i Fremskrittspartiet.   

Som følge av regjeringens reform har antallet bompengeselskaper blitt redusert fra 60 til 5.

Fra 12,5 til 7 prosent

I 2012 kom Riksrevisjonen med refs av kostnadsnivået til bompengeselskapene. Da gikk 12,5 prosent av alle bompenger som ble betalt inn til driftskostnader.

I fjor var tallet 7 prosent. 

– De siste årene har vi sett at dette har blitt redusert jevnt og trutt. Det tyder på at selskapene gjør en solid jobb når det kommer til å prøve å redusere driftskostnadene, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør Seksjon for Brukerfinansiering i Statens vegvesen.

Samtidig er ikke jobben gjort.

– Det er mer å hente i kostnadsreduksjoner. For det første på automatisering og bedrede rutiner for innkreving og også på kapitalforvaltning og lånekostnader. Dette påpeker også selskapene selv, sier han.

Så kan man spørre seg hva slags incentiver de har for å kutte kostnadene. For eksempel har Fjellinjen fått mandat for bompengeinnkreving på vegne av Oslopakke 3 helt frem til 2036.

– Det viktigste for dem er nok å vise at man kan drive på en effektiv måte, samt et ønske om å være best i klassen, sier Åge Jensen. 

Oslo og Akershus over snittet

Fjellinjen AS drifter bomstasjonene i Oslo og Akershus og er dermed det av de fem regionale bompengeselskapene som drar inn mest penger per år. 

De er også det eneste selskapet som foreløpig har kommet med årsrapport for 2018.

Den viser at passeringsinntektene i fjor beløp seg til 3,49 milliarder kroner mens driftskostnadene havnet på 190 millioner.

Det betyr at for hver attende krone Oslo og Akershus' bilister betalte inn, gikk én til drift. 

Det betyr også at for hver passering, 108 millioner i tallet, gikk 1,75 kroner til driftskostnader, altså over landssnittet. 

Dette tallet har økt fra 1,63 kroner per passering siden året før, ettersom det i fjor var et vesentlig fall i antall bompasseringer sammenlignet med 2017, fra 112 millioner. 

«Fallet er i tråd med forventningene til politikere og myndigheter, og en effekt av den prisstrukturen som ble innført i slutten av 2017», skriver Fjellinjen i årsrapporten. 

Passeringsinntektene gikk imidlertid i andre retning og økte med nesten en halv milliard.