Stenger bussholdeplass i sentrum i fire uker

Brukere av rute 33, 37 og 42 blir berørt.

Nå stenges også Polaria-busstoppet i sørgående retning.  Foto: Ill: Google Maps

nyheter

Fra og med mandag 3. juni stenges holdeplasen Polaria sør på grunn av veiarbeid i rundt fire uker.

Stopp for på- og avstingning for rute 33 til Giaværbukta/UNN og 37 til Troms museum flyttes til ny midlertidig holdeplass ved Troms fylkeskommune, cirka 150 meter lengre sør på Strandveien.

Stopp for rute 42 retning Kvaløysletta, flyttes nordover (mot sentrum) til holdeplass Fiskergata i Storgata som blir siste holdeplass for på- og avstigning før tunellen.

– Når anleggsarbeidet er ferdig, beregnes all busstrafikk i området å flytte tilbake til sine ordinære holdeplasser. Sluttføringen av arbeidet med etablering av kollektivfelt på Strandvegen, innebærer også gjenåpning av Polaria Nord, på motsatt side av vegen, som har vært stengt siden høsten 2018, skriver Troms fylkestrafikk.

Holdeplassen Polaria nord har vært stengt siden 13. september i fjor:


Stenger bussholdeplass på grunn av anleggsarbeid

Bussholdeplassen «Polaria nord» blir stengt fra og med torsdag 13. september og ut året.