Debatt:

Kulturfiende nummer én, Frp, slår til igjen

«Det er ikke kommunens oppgave å sponse voksne som får en kulturopplevelse» sa Anni Skogmann tidligere. Det er det mest ignorante svaret jeg har hørt på lenge.

KRITISERER: En sentral kommunepolitiker som Anni Skogman (bildet) burde ha mer kunnskap om kulturens rolle, skriver innsender. Arkivfoto: Ronald Johansen 

nyheter

FrP i Tromsø viser stolt fram lista over kutt i budsjettet. Det er 1,2 millioner her, 5 millioner der, 8 millioner hist og 3,5 millioner pist.

Så slår de til med 35 mill. i «generelt kutt» i rammene til kultur! På spørsmål fra journalisten om hvorfor de vil kutte så mye i kultur, svare Anni Skogman: «Det er ikke kommunens oppgave å sponse voksne som får en kulturopplevelse».

Man hører så mye rart av politikere fra den kanten, så man burde ikke bli forbauset, men dette er det mest ignorante svaret jeg har hørt på lenge.


– La oss kutte slik at vi får enda større underskudd

Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm fra Frp har lett med lupe etter steder å kutte – og fant en gren de selv satt på.

 

Man må da i all anstendighets navn kunne vente at en sentral kommunepolitiker som Anni Skogman var litt bedre opplest på hva kultursektoren bidrar med i en kommune.

Å stemple bevilgninger til kultur som rene utgifter i stedet for å se på kulturfeltet som ei næring er velkjent. Det er ikke så lett for hvermannsen å se at investeringer i teater, film, orkester, opera, kulturskoler, skolekonserter, kor og korps også genererer inntekter for samfunnet, men det er det et faktum at det gjør. Mange studier har konkludert med at samfunnet får igjen pengene med renter, ja faktisk med stor fortjeneste.

Nettopp fordi hvermannsen, eller «folk flest», ikke umiddelbart forstår dette, passer Skogmans uttalelse som hånd i hanske til populistens uredelige taktikk for å sanke stemmer.


Mens det varsles store kutt i helse- og omsorgssektoren, blar kommunen opp 100.000 kroner til folkefest i Narvik

Kommunen gir tilskudd fordi den mener at VM i Narvik vil kunne ha store ringvirkninger for hele landsdelen. Anni Skogman (Frp) kaller pengestøtten «galskap».

 

Skogmans uttalelse mangler totalt en konsekvensanalyse på hva et slikt enormt kutt i kulturbudsjettet vil bety for Tromsø som samfunn.

Har hun forsøkt å sette seg inn i hva følgende momenter vil resultere i av målbare og ikke målbare verdier?:

1. Tap av mange arbeidsplasser, med tap av skatteinntekter og mer ledighet

2. Et kaldere og mindre attraktivt miljø

3. Færre verdifulle tilbud til barn, ungdom, voksne og eldre

4. Redusert effekt av de positive virkningene mennesket har av kulturaktiviteter, somatisk som mentalt, og dermed økt press på helsevesenet

5. Reduksjon og destabilisering av frivillighetssektoren

6. Kostnadsøkninger som resulterer i nedgang i besøksfrekvensen til alle ikke-kommersielle kulturuttrykk, og dermed færre tilbud og lavere konsum av kunstnerisk høyverdig kultur.

7. Ytterligere skjevfordeling mellom kommersielle og ikke-kommersielle uttrykk


Frp-duoen vil øke helsebudsjettet og kutte all støtte til HT og Arktisk Filharmoni

Frp nekter å ta ned kvaliteten på eldreomsorgen og vil heller kutte i oppgaver som ikke er lovpålagte. Blant annet ønsker partiet at kommunen trekker seg ut av Hålogaland Teater og Arktisk Filharmoni.

 

Her kunne sikkert flere momenter føres opp.

Når politikere går ut med ikke-underbygde påstander og forslag, blir de som regel imøtegått av sine politiske motstandere med gode argumenter.

Når det gjelder kulturpolitikken har jeg med respekt å melde ikke så høye tanker om politikere flest. Ikke fordi de ikke er kulturelt interessert, men fordi kulturpolitikk har vært, er og sannsynligvis kommer til å bli et ikke-tema i enhver politisk debatt.

Derfor er det svært få politikere som gidder å bruke kalorier på å sette seg inn i kultursektorens økonomi, og dens funksjon som samfunnsbygger og som miljømessig faktor. Jeg savner Anne Enger Lahnstein!