Bensinprisrekorder kan gi høyere busspriser og rutekutt i Tromsø

De siste månedene har bensinprisrekordene blitt slått flere ganger, og dieselprisen har holdt seg på et historisk høyt nivå. Det kan gi høyere billettpriser for kollektivreisende.

BILLETTPRISER: Rekordhøye drivstoffpriser har ikke gitt høyere kollektivpriser i for busselskapene i Norges fire største byer og Tromsø. Men flere sier at det kan gi høyere priser på sikt.  Foto: FREDRIK KAMPEVOLL, E24

nyheter

E24: I Norges fire største byer, og Nord-Norges hovedstad, Tromsø, har foreløpig ikke siste tids rekordhøye drivstoffprisene gitt utslag kollektivprisene. Men økninger i konstnadene kan øke prisene for kollektivreisende.

Kurt Bones, som er daglig leder for Troms fylkestrafikk, forklarer at drivstoffprisene påvirker godtgjørelsen de betaler selskapene som drifter kollektivtransporten.

– Billettprisene er noe vi må vurdere fortløpende. Det som har skjedd i år er at vi har fått betydelig høyere kostnader gjennom kontraktene våre på grunn av drivstoffprisene, og da må vi finne ut hvordan vi skal dekke kostnadene. Dette kan gjøres ved økte priser, kutt i rutetilbud eller en kombinasjon av begge. Vi vurderer faktisk dette nå, men dette er opp til politisk nivå, sier Bones.


Reagerer på ny bensinpris-rekord: – Det er lureri

– De ga inntrykk av å innføre lavere avgifter, men de har aldri vært høyere, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om Frp i regjeringen.

 

Utfordrende

For Skyss, som tilbyr kollektivtransport i Hordaland og Bergen, sier direktør Målfrid Vik Sønstabø at de høye drivstoffprisene er utfordrende i forhold til gjeldende budsjett.

– Men det foreligger per nå ikke planer om endringer av billettprisene. I Hordaland endres prisene på billetter en gang årlig, normalt 1. februar, og beslutning skjer gjennom vedtak i fylkestinget sammen med behandling av årsbudsjett, sier hun til E24.


Her fyller Ole Even tidenes dyreste bensin

Med en literpris på nærmere 18,50 for 95 oktan bensin, tærte det hardt på lommeboka for student Ole Even Andreassen (21) da han fylte bensin torsdag ettermiddag.

 

Bruker staten som prisindikator

For Ruter, som har busstilbudet i Oslo og Akershus, er det ikke ventet at høyere drivstoffpriser gir høyere billettpriser direkte.

– I møter med operatørene indeksreguleres prisene to til fire ganger i året. Endringer i drivstoffprisene fanges opp her. Ut over det får ikke endringer i drivstoffprisene noen påvirkning på prisene for kollektivtrafikken. Ruter justerer prisene en gang i året, det er da snakk om en prisjustering som er innenfor det den kommunale deflatoren som er bestemt i statsbudsjettet, og tar inn i seg den generelle prisstigningen i samfunnet, forklarer pressevakt Øystein Dahl Johansen.


Tidenes dyreste bensin i Norge

Cirkle Ks veiledende bensinpris bikket rekorden fra i fjor torsdag.

 

Sier lønn er viktigere

Heller ikke i Rogaland har de planer om å justere opp prisene, opplyser samferdselssjef i fylkeskommunen, Gottfried Heinzerling.

– Fylkestinget er takstmyndighet. Hvis vi skulle øke prisen på grunn av økning i drivstoffprisene, måtte det skje via saksinnstilling fra rådmannen. Men prissettingen skjer blant annet i forhold til årlig indeksregulering buss og båt, og der inngår flere ting enn kun drivstoff. 

Heinzerling sier at lønnsutviklingen er viktigere for busstrafikken enn prisutviklingen på drivstoff.

– På båtsiden er drivstoff til gjengjeld mer

relevant. Akkurat nå holder Kolumbus på med budsjettet sitt, det er gode passasjertall og brukbar kostnadskontroll. Dermed er det ingen aktuelle planer om å øke takstene på buss, båt og ferge, sier hun videre.


Svindyrt å kjøre bil i påsken: Bensinprisen passerer 17 kroner

Bensinprisen har økt med en krone literen siden nyttår, etter oppgang i oljeprisen. DNB Markets tror norske bilister kan få oppleve nye bensinprisrekorder i år.

 

Tviler på effekt

I Trøndelag skjer over 90 prosent av busstrafikken innenfor Stor-Trondheim, som nå underlegges en Byvekstavtale med staten, forklarer Erlend Solem, som er fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.

– Avtalen pålegger lokale myndigheter både et nullvekstmål for biltrafikk og den utløser statlige belønningsmidler som gjør at vi kan bruke mye mer penger enn før på kollektivtrafikken i området. Dermed har vi et mål som vanskeliggjør økning i kollektivsatsene og vi har penger nok til at beslutningen blir helt uavhengig av dieselprisene, forklarer han. 

Han forteller at utenfor Trondheim går foreløpig alle 300 bussene på diesel, og staten bidrar ikke med penger til busstilbudet. 

– Men der er det så lite inntekter på bussene at det å sette opp prisen har ingen reell effekt. Derfor har det ikke vært noen politisk diskusjon knyttet til å øke kollektivtakstene i distriktet selv om dieselprisen øker, sier Solem videre.