Ønsker seg støygjerde

Sameiet Petersborggaten 36 som grenser til Kirkegårdsvegen i krysset Petersborggata/Kirkegårdsvegen sjekker muligheten for å etablere et gjerde som skjermer mot støy og støv.
nyheter

– Et slikt støygjerde vil har flere positive virkninger som blant annet støyreduksjon og mindre svevestøv mot bebyggelse og hage. Per i dag er det et gjerde som har flere hull og svakheter som bærer preg av manglende vedlikehold og slitasje, skriver sameiet i en e-post til kommunen.