Klager på skyggelegging fra seniorboliger

Naboer reagerer på planene for seniorboligene på Elverhøy.
nyheter

Beboere i Langnesvegen som blir naboer til de planlagte seniorboligene på Elverhøy reagerer på planene.


Varsler oppstart av planarbeid for seniorboligene på Elverhøy

Boligkomplekset skal etter planen bestå av ti boenheter med felles boareal og uteområde.

 

– Utformingen av seniorhuset vil resultere i mindre sol/lysforhold, samt mer skygge på vår eiendom. Det er spesielt bygget på tre etasjer som vil være mest skjemmende, og virker negativt inn på vårt bomiljø, heter det i innspillet som er sendt kommunen.

Naboene mener også at alle trær bør fjernes og erstattes av mindre «prydbukser».