Vil sikre boligvariasjon i Tromsdalen

Husbanken vil at leilighetene i Solstrandvegen 30 og 35 skal være av ulik type og størrelse.
nyheter

Husbanken anbefaler at det i planbestemmelsene for boligene på Solstrandvegen 30 og 35 fremgår at det skal sikres bred variasjon i leilighetstype og -størrelse, noe banken mener ikke ivaretas i bestemmelsene.


Eiendomsoverdragelser mai 2019:

Disse boligene ble kjøpt og solgt i din bydel

Sjekk hele lista over hvem som fikk seg ny bolig forrige måned.


I sitt høringssvar til planen skriver banken at «ved å regulere for et variert tilbud av egnede boliger med ulik utforming, størrelse og prisklasse legger kommunen til rette for at unge, eldre, barnefamilier, enslige og vanskeligstilte kan bo sammen».