Klager på skyte-vedtak

Formannskapet har vedtatt skytestans, men Jeger- og fiskeforeninga mener ikke vilkårene er oppfylt.

SKYTEBANE: Det er satt opp vegger av sikkerhetsmessige hensyn på sidene av den ene skytebanen. Foto: Sanna Drogset Børstad  Foto: Sanna Drogset Borstad

nyheter

Advokat Kristoffer Dons Brøndbo klager på vegne av Tromsø Jeger- og Fiskerforening (TJFF) på formannskapets vedtak om skytestans på «Leirduebanen» i Tromsdalen.


SKYTEBANESAKEN:

Når en nå må flytte fra Tromsdalen, var en i ferd med å gjøre samme tabbe en gang til

Skytebanesaken har engasjert mange, også Huseiernes Landsforbund som ivaretar beboeres interesser. Kommunens behandling var en grov og unødvendig overtramp av disse interesser.

 

TJFF mener vilkårene for kommunens pålegg ikke er oppfylt og at vedtaket «uansett vil være uforholdsmessig».

– Videre anføres det å foreligge saksbehandlingsfeil og det er også lagt til grunn et uriktig faktum. Som følge av feilene vil vedtaket være ugyldig, skriver advokaten i klagen.


Debatt:

Et vedtak det står respekt av

Fem år har gått med utredninger, rapporter, høringsrunder, leserinnlegg og avisomtaler.Tromsøs innbyggere er nok ganske lei av hele skytebanesaken.