Flyskammen ser ikke ut til å påvirke oss: Flere til utlandet i høstferien

Til tross for en liten nedgang i utenlandsreiser planlagt i sommer viser historien at flere bestiller tur i siste liten. Samtidig skal flere reise utenlands i høstferien enn i fjor.

KLAR FAVORITT: Blant de som skal feriere i utlandet i sommer er Danmark en favoritt. Avbildet er badebyen Skagen.  Foto: HALVARD ALVIK NTB SCANPIX

nyheter

E24: Det kommer frem i en Virke-undersøkelse om nordmenns reiseplaner.

– De siste månedenes debatt om flyskam ser ikke ut til å ha påvirket årets ferieplaner for folket, sier leder av Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

75 prosent av nordmennene planlegger sommerferie i år, og av disse skal 53 prosent til utlandet.

Det er en nedgang på fem prosentpoeng fra i fjor, da 58 prosent oppga at de skulle på utenlandsferie, viser tall fra Virke Reiseliv.


Kåseri:

«Ferienes uunngåelige forbannelser»

I år skal det ferieres på sparebluss. De neste månedene blir det teltferie på sykkel, hvor medbrakt flatbrød og vann fra springen blir eneste kostholdet.

 

Miljøhensyn styrer destinasjonsvalg

I undersøkelsen oppga 32 prosent at miljøhensyn i svært eller i ganske stor grad er styrende for deres valg av destinasjon og produkt. Tallet har ligget stabilt det siste året, og i desember svarte 33 prosent det samme på tilsvarende spørsmål.

I mai uttalte sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret at det var usikkerhet rundt om innenlandsreisene steg til et nytt rekordår i 2019. 

– Ordet «flyskam» sitt inntog vil fortsette å påvirke innenlandsreisene positivt. Det gjenstår å se hvilken effekt som dominerer, men jeg lurer på om flyskammen plutselig forsvinner dersom det skulle hølje ned i hele sommer, sa hun til Dine Penger.


SAS-streiken ga nedgang i flytrafikken

Tromsø lufthavn melder om nedgang i flytrafikken innenlands sammenlignet med mai i fjor. Nedgangen på 3,2 prosent forklares med streiken i SAS.

 

Flytrafikken i Sverige synker

 I årets fem første måneder sank antall flypassasjerer i Sverige med fem prosent i forhold til samme periode i fjor. Det viser tall fra Swedia, Sveriges svar på Avinor, ifølge NRK.

– Vår vurdering er at klimaspørsmålet er en av flere faktorer som påvirker utviklingen nå, sier Swedavia-direktør Elizabeth Axtelius til NRK.

 Axtelius trekker også fram at en flyskatt som ble innført i perioden og en svak svensk krone kan ha ført til nedgangen. SAS-streiken kan også ha bidratt til å dra antall flyreiser ned. SAS-sjefen har også pekt på «flyskam» som en av forklaringene på selskapets underskudd i perioden.


 

Utsetter utenlandsferie til høsten

 – Flere enn i fjor oppgir Norge som sommerferiefavoritt, og utsetter turen til varmere strøk til høstferien, sier Bergmål.

I høstferien skal 57 prosent til utlandet, mot 54 prosent i fjor. Spania er helt klart den mest populære destinasjonen for høstferien.

Av dem som skal til utlandet i sommer, ser Danmark ut til å være den store favoritten i år, etterfulgt av Spania og Sverige. Hellas og Italia deler fjerdeplassen. Blant charterfavorittene øker Tyrkia, etter noen år med mindre tilstrømming fra norske ferieturister.


Kommentaren:

Den nye flyskammen

Ett av nyordene jeg har kommet over i 2019 er «flyskam». Godt at noen omsider tar bladet fra munnen, og sier fra om hvor elendig maten på fly har blitt.

 

Ser positivt på 2019

Mange velger å dele opp sommerferien i to, og ta en del i Norge og en del i utlandet, sier Bergmål.

Hun forklarer at reiselivsoperatørene her hjemme ser positivt på 2019, og at charteroperatørene opplever en økning av bestilte reiser tettere opp mot avreisedato enn tidligere.

– Uteblir badetemperaturene her hjemme, så ser vi fra historikken at flere kaster seg på en tur til varmere strøk selv om dette ikke var planen.


Hvorfor snakker ingen om flyplasstunnelen?

Tenk Tromsø med flyplasstunnelen i spissen er den viktigste satsingen på infrastruktur siden tunnelutbyggingene på 90-tallet. Et ensidig fokus på finansieringsløsning er i ferd med å sette Tromsø 25 år tilbake i tid.

 

Feriebudsjettet kuttes

Ifølge tall fra Respons Analyse for SpareBank 1 kuttes beløpet nordmenn har planlagt å bruke til ferie 16.713 kroner, som er 6 prosent mindre i år enn det de planla i fjor, hvor beløpet var 17.866 kroner.

DNB har også pekt på at nordmenn kutter litt inn på feriebudsjettet, og har gjennom en undersøkelse utført av Ipsos kommet frem til at norske husholdninger i snitt planlegger å bruke 19.841 kroner på ferie i år, som er 2.249 kroner mindre enn året før. 

Ifølge Virke Reiseliv ligger i feriebudsjettet i snitt på 36 450 kroner for året, og de rapporterer samtidig om at dette i fjor var på 40 650 kroner.

– I fjor så vi at både reiselyst og budsjett lå høyt, og da er det ikke unaturlig å se justeringer i år, avslutter Bergmål.