SNN og Talent Norge dobler støtten til nordnorske talenter

Siden 2016 har Sparebanken Nord-Norge og Talent Norge støttet talentutvikling i landsdelen med 7,6 millioner kroner. De neste tre årene økes potten til 16.8 millioner kroner.

Petter Høiseth, konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge, har besluttet å øke støtten til nordnorske talenter.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Petter Høiseth, konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge, forteller at målet med satsingen er å arbeide for at de aller beste kunt- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogrammer der de bor.

– Det bidrar til at de nordnorske lokalmiljøene fortsetter å være attraktive og inspirerende for nasjonale og internasjonale kunstnere, sier han.


Delte ut nesten 632.000 kroner til kulturtalenter

Syv kulturtalenter – seks av dem bosatt i Tromsø – fikk stipend fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Nord-Norge.

 

– Mulighet til å lykkes

Sparebanken Nord-Norges bidrag til samarbeidet skjer gjennom bankens samfunnsutbytte, bedre kjent som Samfunnsløftet. Dette er midler som går til prosjekter og tiltak som løfter landsdelen videre.

– Vi er en bank som alle i nord eier i lag. Mange velger også å være kunde i den banken de er medeier i. Slik skapes et overskudd som går tilbake til samfunnet som skapte banken. Ordninga kaller vi Samfunnsløftet, og den er Talent Norge nå en del av. Det er viktig for Nord-Norge at våre talenter får muligheten til å lykkes i og fra landsdelen, sier Høiseth.

– Talent Norges formål er å være en spydspiss for talentutvikling innen kunst og kultur, og skal skape arenaer, muligheter og utsikter nasjonalt og internasjonalt for utvikling av talenter, i et systematisk og langsiktig perspektiv. Det er gledelig og viktig at Sparebanken gjennom Samfunnsløftet nå fortsetter og øker satsingen på prosjekter som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og nordnorske lokalsamfunn, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

– Vil bidra til bedre samarbeid

Alle talentene som deltar i satsingene som inngår i det regionale samarbeidet får ifølge Jørstad tilgang på Talent Norges nettverk av coacher og mentorer samt skreddersydde fagsamlinger og dialogmøter. Formålet er å styrke nettverket mellom satsningene i nord samt å dele kunnskap på tvers av sjangre, regioner og andre bransjer enn kultur.

– Nord-Norge er kanskje det stedet i verden med flest muligheter per innbygger. Disse mulighetene griper vi best når vi jobber i lag. Derfor er Samfunnsløftet mer enn penger, det er en strategi for samarbeid i landsdelen. Vi tror denne satsingen på nordnorske talenter vil bidra til enda mer og enda bedre samarbeid, sier Petter Høiseth.